VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Đôn đốc công tác phân bổ kế hoạch vốn nguồn NSNN năm 2019

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đôn đốc công tác phân bổ kế hoạch vốn nguồn NSNN năm 2019

Bộ Tài chính đã có văn bản số 1966/BTC-ĐT ngày 19/02/2019 đề nghị các đơn vị chưa thực hiện phân bổ khẩn trương thực hiện phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2019

Trái phiếu doanh nghiệp “hút” nhà đầu tư cá nhân

Cải thiện môi trường đầu tư: Hàng loạt chính sách thuế được sửa đổi

Chính phủ giao kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020

Giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị chưa thực hiện phân bổ khẩn trương thực hiện phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 gửi Bộ Tài chính trước ngày 25/02/2019 để Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ công khai tình hình giải ngân tháng 2/2019 theo quy định.

Hiện, theo số liệu tổng hợp, tính đến ngày 19/02/2019, vẫn còn 9 đơn vị (1 bộ, ngành và 8 địa phương) chưa có văn bản phân bổ kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019. Vì vậy, theo Bộ Tài chính, các đơn vị cần khẩn trương để đảm bảo việc triển khai kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 đúng theo quy định làm cơ sở để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. 

Trước đó, ngày 31/12/2018, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1897/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019. Thủ tướng Chính phủ giao 337.617,901 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019 (không bao gồm vốn bố trí cho Chương trình mục tiêu Biển đông - Hải đảo và Chương trình mục tiêu Công nghiệp quốc phòng) và danh mục dự án sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2019.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương, căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước và danh mục, mức vốn các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương năm 2019 được giao, thực hiện Thông báo cho các đơn vị danh mục và mức vốn ngân sách trung ương bố trí cho từng dự án và gửi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 30/01/2019 theo quy định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM