VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
GDP tăng khoảng 6-6,1% trong 6 tháng đầu năm

GDP tăng khoảng 6-6,1% trong 6 tháng đầu năm

Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt khoảng 6-6,1%. Trong quý I, GDP tăng 5,83% và tăng lên 6,2-6,4% trong quý II.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đưa ra nhận định nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi khá nhanh trong 6 tháng đầu năm. Tất cả các ngành, lĩnh vực đều đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu của Bộ này, tốc độ phát triển tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt khoảng 6-6,1%. Trong quý 1, GDP tăng 5,83% và tăng lên 6,2-6,4% trong quý 2.

Trong 6 tháng đầu năm nay, khu vực nông lâm và thủy sản tăng trưởng 2,7-3,2%; công nghiệp và xây dựng tăng 6-6,7%; dịch vụ tăng 6,8-7,2%.

Cho đến hết nửa chặng đường đầu tiên của năm 2010, tổng kim ngạch xuất khẩu đã đạt gần 32,13 tỷ USD; kim ngạch nhập khẩu đạt 38,85 tỷ USD. Như vậy, nhập siêu đã lên gần 6,73 tỷ USD.

Trong khi đó, số liệu được Tổng cục Thống kê công bố ngày 23/6, cho biết, CPI tháng 6 chỉ tăng 0,22% so với tháng trước đó và tăng 4,78% so với tháng 12/2009. CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2010 tăng 8,75% so với nửa đầu năm 2009.

Về hoạt động đầu tư nước ngoài 6 tháng đầu năm 2010, báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký số vốn 8,43 tỷ USD đầu tư vào Việt Nam, trong đó vốn FDI giải ngân lên mức 5,4 tỷ USD.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM