VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài khoảng 1.654 triệu USD trong gần 10 tháng

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài khoảng 1.654 triệu USD trong gần 10 tháng

Theo thống kê của Bộ Tài chính, lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/10/2019, giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài khoảng 1.654 triệu USD, tương đương khoảng 38.283 tỷ đồng.

Năm 2018: Chính phủ trả nợ nước ngoài hơn 51.000 tỷ đồng

Giám sát vay trả nợ nước ngoài tự vay, tự trả của doanh nghiệp

Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 03/2016/TT-NHNN về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

Sửa đổi quy định về vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

Báo cáo mới đây của Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 10 (tính đến 20/10/2019), giải ngân nguồn vay vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài khoảng 175 triệu USD.

Như vậy, lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/10/2019, giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài khoảng 1.654 triệu USD, tương đương khoảng 38.283 tỷ đồng, trong đó cấp phát khoảng 1.152 triệu USD, vốn vay về cho vay lại khoảng 502 triệu USD, chiếm khoảng 35,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã duyệt.

Về tình hình vay vốn nước ngoài, trong 10 tháng đầu năm 2019, đã thực hiện ký kết 5 hiệp định vay vốn nước ngoài của Chính phủ, trong đó có 4 hiệp định với ADB và 1 hiệp định với OFID, với tổng trị giá khoảng 463 triệu USD.

Tình hình trả nợ cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, lũy kế 10 tháng đầu năm, trả nợ của Chính phủ khoảng 246.496 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 202.862 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 43.634 tỷ đồng (trong đó nghĩa vụ trả nợ cấp phát khoảng 25.228 tỷ đồng, cho vay lại khoảng 18.406 tỷ đồng).

Riêng trong tháng 10/2019, trả nợ của Chính phủ đạt khoảng 6.926 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 4.592 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 2.333 tỷ đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM