VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Giải pháp triển khai nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2020

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Giải pháp triển khai nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2020

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) đã được Quốc hội thông qua và 6 trọng tâm chỉ đạo điều hành năm 2020 của Chính phủ, Bộ Tài chính triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2020 đã đề ra.

Nỗ lực thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2020

Bước tạo đà quan trọng để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2020

Phân bổ chi tiết dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trước ngày 31/12/2019

Số liệu Thu, chi ngân sách Nhà nước trong 11 tháng đầu năm 2019

Căn cứ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán NSNN đã được Quốc hội thông qua và chỉ đạo của Chính phủ, trong năm 2020, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục triển khai mục tiêu tài chính - NSNN giai đoạn 2016-2020. Từ đó, thực hiện cơ cấu lại NSNN; thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật ngân sách, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển nhanh và bền vững; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công, ưu tiên dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội.

Đối với việc điều hành chính sách tài khóa, được đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, linh hoạt với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác, nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo môi trường, động lực, nền tảng cho sự phát triển nhanh, bền vững.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tiếp tục đổi mới công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, xây dựng chính phủ điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp. Qua đó, tiếp tục mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin; mở rộng phạm vi hoàn thuế điện tử; mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử; đẩy mạnh phối hợp thu qua hệ thống ngân hàng; tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Năm 2020, Bộ Tài chính tiếp tục đổi mới công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa, cắt giảm thủ tục hành chính...

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, năm 2020 sẽ tiếp tục quản lý giá, thị trường, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, điều hành giá các mặt hàng quan trọng Nhà nước. Tiếp tục thực hiện lộ trình giá thị trường, đảm bảo phù hợp đối với giá điện và giá các dịch vụ công thiết yếu. Bên cạnh đó, tăng cường quản lý, kiểm tra, thanh tra, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá. Công khai thông tin về giá, điều hành giá để tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Đối với thị trường tài chính, Bộ Tài chính thực hiện điều hành, phát triển đồng bộ các loại hình, đa dạng các định chế tài chính, tổ chức dịch vụ kế toán, kiểm toán, thẩm định giá, xếp hạng tín nhiệm..., cụ thể: Tổ chức triển khai thực hiện Luật chứng khoán (sửa đổi); Tiếp tục tái cơ cấu hệ thống cơ sở nhà đầu tư, khuyến khích phát triển hệ thống quỹ hưu trí tự nguyện; Đổi mới cơ chế đầu tư của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trên thị trường trái phiếu. Tăng cường sự liên thông giữa thị trường vốn và thị trường tiền tệ; Hoàn thiện các chuẩn mực tài chính; Phát triển và nâng cao chất lượng các sản phẩm bảo hiểm, đảm bảo an toàn, bền vững.

Năm 2020, Bộ Tài chính tiếp tục tăng cường quản lý tài chính doanh nghiệp, tái cấu trúc, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tập trung cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo lộ trình, tháo gỡ vướng mắc trong cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Xử lý kiên quyết, dứt điểm các dự án, doanh nghiệp thua lỗ, kém hiệu quả; Đảm bảo công tác điều hành ngân sách trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tập trung chỉ đạo, điều hành đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh trước và sau Tết diễn ra bình thường; theo dõi chặt chẽ tình hình biến động giá cả, thị trường; kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về giá.

Đối với các hiệp định thương mại đã ký kết, Bộ Tài chính tiếp tục triển khai hiệu quả và có Kế hoạch hành động thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã có hiệu lực, các cam kết với WTO, ASEAN. Tiếp tục vận động phê chuẩn FTA Việt Nam - EU (EVFTA), chuẩn bị thực thi các FTA thế hệ mới; Tiếp tục điều chỉnh thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo các cam kết thuế quan trong các hiệp định đã ký kết. Tích cực tham gia các hoạt động hợp tác tài chính khu vực ASEAN, ASEM, APEC...

Để các hoạt động quản lý, điều hành đạt kết quả cao, năm 2020 Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách trong thực thi công vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong thu, chi NSNN, quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai, tài nguyên,..; thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm toán

Theo Bộ Tài chính, triển khai nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2020 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội đất nước tiếp tục có những chuyển biến và còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm của toàn ngành Tài chính sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM