VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hết quý IV/2018, quỹ bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 3.504 tỷ đồng

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hết quý IV/2018, quỹ bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 3.504 tỷ đồng

Bộ Tài chính cho biết, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý IV/2018 (đến hết ngày 31/12/2018) là 3.504,376 tỷ đồng.

Giá xăng, dầu giảm trong ngày đầu năm 2019

Giá xăng tiếp tục giảm

Bộ Tài chính chỉ đạo kiểm tra, giám sát các hoạt động xuất nhập khẩu xăng dầu

Theo Bộ Tài chính, trong quý IV/2018, tổng số trích quỹ bình ổn giá (từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 31/12/2018) là 2.104,433 tỷ đồng; tổng số sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu là 1.642,717 tỷ đồng.

Cũng trong quý IV/2018, lãi phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá dương trong là 3,577 tỷ đồng; lãi phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá âm là 87 triệu đồng.

Trước đó, số dư quỹ bình ổn giá đến hết quý I/2018 là 4.526,141 tỷ đồng; quý II/2018 là 3.812,378 tỷ đồng và quý III/2018 là 3.039,169 tỷ đồng.

Việc Bộ Tài chính định kỳ công bố tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu nhằm bảo đảm thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM