VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hiệu quả trong công tác quản lý thu và chống thất thu ngân sách nhà nước

Năm 2019, ngành Hải quan đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 4.323 cuộc.

Hiệu quả trong công tác quản lý thu và chống thất thu ngân sách nhà nước

Năm 2019, Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan thuế, cơ quan hải quan các cấp tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhóm giải pháp thu ngân sách nhà nước (NSNN), chống thất thu NSNN, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ đọng gắn với tăng cường công tác hỗ trợ người nộp thuế...

Thi đua vượt dự toán thu ngân sách ngay từ tháng đầu, quý đầu năm

[Infographics] Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 1,54 triệu tỷ đồng

Top 10 địa phương đứng đầu về thu ngân sách 2019

Thu ngân sách về đích trước thời hạn, năm thứ tư vượt dự toán

Tính đến ngày 31/12/2019, thu cân đối NSNN đạt 1.549,5 nghìn tỷ đồng, tăng 9,79% so dự toán. Thu ngân sách trung ương vượt 32 nghìn tỷ đồng, tăng 4% so dự toán; thu ngân sách địa phương vượt trên 106,2 nghìn tỷ đồng, tăng 17,7% so dự toán. Thống kê cho thấy, 63/63 tỉnh, thành phố vượt dự toán thu NSNN trên địa bàn; 60/63 tỉnh, thành phố đạt và vượt dự toán thu ngân sách địa phương.

Để đạt được kết quả tích cực này, ngay từ đầu năm, bám sát sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN năm 2019 trong nội bộ ngành; Ban hành Quyết định giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra cho các Cục Thuế, Cục Hải quan tỉnh, thành phố; Ban hành văn bản giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2019 cho các Cục Thuế, Cục Hải quan…

Đồng thời, tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp công tác quản lý thu, trong đó thường xuyên kiểm tra, rà soát số lượng DN đăng ký kinh doanh, số lượng DN tạm nghỉ kinh doanh, ngừng hoạt động; đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát công tác hoàn thuế GTGT đảm bảo hoàn thuế đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý hóa đơn bán hàng…

Quản lý chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát kê khai hoàn thuế, tập trung kiểm tra các tờ khai có sự mâu thuẫn, những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu kê khai không đủ thuế. Kịp thời rà soát tình hình tạm nộp thuế TNDN và lợi nhuận hàng quí để đôn đốc các DN nộp sát số thuế TNDN theo kết quả sản xuất kinh doanh hàng quí. Thực hiện ấn định thuế đối với người nộp thuế vi phạm pháp luật về thuế theo đúng qui định của Luật Quản lý thuế, qua đó góp phần tăng thu cho NSNN.

Tăng cường công tác quản lý hoàn thuế, kiểm soát chặt chẽ số chi hoàn thuế GTGT, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, theo đúng chính sách pháp luật Nhà nước. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng kịp thời phát hiệu, xử lý nghiêm đối với các hành vi gian lận, lợi dụng chính sách hoàn thuế GTGT để chiếm đoạt tiền hoàn thuế của NSNN, kiên quyết xử lý, thu hồi đầy đủ, kịp thời số tiền hoàn thuế bị gian lận vào NSNN.

Cùng với đó, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, phấn đấu thực hiện thanh tra, kiểm tra tại DN đạt tối thiểu tỷ lệ 19% số DN đang hoạt động. Trong năm 2019, cơ quan Thuế ước thực hiện 96.243 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 109,7%  kế hoạch năm 2019; bằng 100,3% so với cùng kỳ năm 2018; kiểm tra được 517.554 hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế. Tổng số kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra đạt 64.524,8 tỷ đồng, bằng 103,7% so với cùng kỳ 2018. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 13.812 tỷ đồng đạt 73% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra…

Tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, thanh tra, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, trong đó tập trung kiểm tra về trị giá, mã số, xuất xứ đối với những mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch lớn. Năm 2019, toàn ngành Hải quan đã tiến hành 411 cuộc thanh tra, kiểm tra (169 cuộc thanh tra chuyên ngành và 242 cuộc kiểm tra nội bộ). Kiến nghị truy thu và xử phạt vi phạm hành chính hơn 251 tỷ đồng, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2018 và truy hoàn hơn 219,8 triệu đồng, đã nộp NSNN hơn 185,4 tỷ đồng.

Lực lượng kiểm soát Hải quan toàn ngành đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý: 17.321 vụ vi phạm pháp luật hải quan (tăng 4,14 % so với cùng kỳ năm 2018); trị giá hàng hóa vi phạm ước tính đạt 3.035 tỷ 305 triệu đồng (tăng 78,29 % so với cùng kỳ 2018). Số tiền thu nộp NSNN đạt 481 tỷ 095 triệu đồng (tăng 37,08 % so với cùng kỳ 2018).

Ngành Hải quan đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 4.323 cuộc, trong đó có 1.415 cuộc tại trụ sở người khai hải quan (đạt 104% so với chỉ tiêu năm 2019, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2018), 2.908 cuộc tại trụ sở cơ quan hải quan. Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 1.816,93 tỷ đồng, thực thu vào NSNN (bao gồm từ năm 2018 chuyển sang) số tiền là 1.846,61 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo quyết liệt các Cục thuế, Cục hải quan hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu thu hồi nợ đã giao từ đầu năm. Cụ thể, cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ và đã thu được 35.200 tỷ đồng tiền thuế nợ, bằng 90,8% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2018. Cơ quan hải quan đã đôn đốc thu hồi và xử lý 1.204,6 tỷ đồng tiền nợ thuế. Tổng số tiền nợ thuế tại cơ quan hải quan đến 31/12/2019 là 5.519 tỷ đồng, tăng 292 tỷ đồng so với 31/12/2018. Tổng số tiền thuế nợ đến 31/12/2019 là 80.830 tỷ đồng, tăng 5,9% so với thời điểm 31/12/2018…

Trong năm 2019, cơ quan Thuế ước thực hiện 96.243 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 109,7%  kế hoạch năm 2019; bằng 100,3% so với cùng kỳ năm 2018; kiểm tra được 517.554 hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế. Tổng số kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra đạt 64.524,8 tỷ đồng, bằng 103,7% so với cùng kỳ 2018. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 13.812 tỷ đồng đạt 73% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra…

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM