VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
KBNN sẽ huy động 80 nghìn tỷ đồng TPCP trong quý II

KBNN sẽ huy động 80 nghìn tỷ đồng TPCP trong quý II

Kho bạc Nhà nước thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong quý II với tổng mức phát hành là 80 nghìn tỷ đồng.

Huy động 3.101 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ tại các kỳ hạn dài

HNX huy động 1.800 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

[Infographic] Thị trường trái phiếu chính phủ tháng 3/2019

Năm 2019 dự kiến phát hành trái phiếu Chính phủ Xanh

Cụ thể, khối lượng phát hành dự kiến của trái phiếu chính phủ qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong quý II/2019 như sau:

Trái phiếu kì hạn 5 năm là 10 nghìn tỷ đồng;

Trái phiếu kì hạn 7 năm là 5 nghìn tỷ đồng;

Trái phiếu kì hạn 10 năm là 26 nghìn tỷ đồng;

Trái phiếu kì hạn 15 năm là 30 nghìn tỷ đồng;

Trái phiếu kì hạn 20 năm là 4 nghìn tỷ đồng;

Trái phiếu kì hạn 30 năm là 4 nghìn tỷ đồng.

Theo Kho bạc Nhà nước, trong quá trình thực hiện, Kho bạc Nhà nước có thể điều chỉnh khối lượng phát hành các kì hạn trái phiếu cho phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của ngân sách nhà nước.

Trong tháng 4/2019, qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức 4 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ và huy động được 12.576 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển. Lũy kế đến 25/4/2019, Kho bạc Nhà nước đã huy động đạt 89.044,5 tỷ đồng; đạt 29% kế hoạch được giao (kế hoạch năm 2019 là là 307.000 tỷ đồng).  

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM