VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ X

Đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X.

Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ X

Sáng ngày 28/9, Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2021-2025) đã khai mạc tại Hà Nội.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, ngăn chặn việc chiếm đoạt tiền thuế

AFMGM lần thứ 6 sẽ xem xét và đánh giá tiến độ triển khai lộ trình hội nhập tài chính – tiền tệ ASEAN

Báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Đến dự Đại hội có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành; nguyên lãnh đạo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và các đoàn thể Trung ương, các lãnh đạo các tỉnh, thành phố có đông công nhân lao động cùng 464 đại biểu tham dự đại hội.

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho biết, 5 năm qua, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác thi đua, khen thưởng, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phát động, phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động có bước trưởng thành, phát triển cả bề rộng và chiều sâu.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã thu hút hàng triệu công nhân viên chức lao động ở các ngành nghề, địa phương, cơ sở, trong mọi thành phần kinh tế tham gia, đạt những kết quả tích cực, đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của đất nước.

Trong 5 năm qua, công nhân viên chức lao động cả nước đã có hơn 1 triệu sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, tổng giá trị làm lợi là 198.690 tỷ đồng. Tổng số đề tại nghiên cứu khoa học là 74.959 đề tài; tổng giá trị làm lợi hoặc ứng dụng mang lại lợi ích kinh tế là 331.299 tiỷ đồng.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã xây dựng chủ đề Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động lần thứ X, giai đoạn 2021-2025 là: "Đổi mới sáng tạo, thi đua thúc đẩy năng suất lao động, phát triển bền vững đất nước".

Công đoàn Việt Nam mong muốn các cấp công đoàn khi tổ chức phong trào thi đua yêu nước cũng như mỗi người lao động trong công việc hằng ngày luôn phải có yêu cầu "đổi mới và sáng tạo", với mục tiêu là năng suất lao động, nâng cao hiệu quả công việc để tiếp tục khẳng định trong thực tiễn về giá trị cao quý của người lao động trong gia đoạn mới.

Trong nhiệm kỳ tới, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ phát huy những thành tích đạt được trong thời gian qua; quan tâm, bồi dưỡng và phát triển các điển hình tiên tiến, tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến ngày hôm nay là đầu tàu của phòng trào thi đua yêu nước, xây dựng phong trào có bước phát triển mới, đóng góp tích cực hơn cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đất nước.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM