tiết kiệm, chống lãng phí."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm các bộ, ngành, địa phương chậm báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng phê bình, kiểm điểm trách nhiệm các bộ, cơ quan, địa phươngchưa ban hành Chương trình THTK, CLP năm 2017 và chậm báo cáo kết quả THTK, CLP năm 2017. Nguồn: internet

Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm các bộ, ngành, địa phương chậm báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều ngày 12/4/2018, Bộ Tài chính có Công văn số 4261/BTC-TTr báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc phê bình một số bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty chưa thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Năm 2018, giảm 1,7% biên chế công chức và 2,5% biên chế sự nghiệp

Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc

Cơ chế tài chính mới giúp huy động và phân bổ nguồn lực hợp lý hơn

Cải cách hành chính công có bước chuyển rõ nét, góp phần bảo đảm hiệu quả thu, chi, sử dụng ngân sách

Theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK,CLP), các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm ban hành và gửi về Bộ Tài chính Chương trình THTK, CLP và gửi Báo cáo kết quả THTK, CLP hàng năm về Bộ Tài chính trước ngày 28/02 năm sau liền kề, để tổng hợp Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội.

Theo đó, để tổng hợp Báo cáo của Chính phủ về THTK, CLP năm 2017 trình Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ Năm, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 565/BTC-TTr ngày 15/01/2018 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xây dựng báo cáo kết quả THTK, CLP năm 2017, gửi về Bộ Tài chính trước ngày 28/02/2018, để tổng hợp Báo cáo của Chính phủ.

Tuy nhiên, nhiều bộ, ngành, địa phương không gửi Chương trình THTK, CLP năm 2017 và Báo cáo kết quả THTK, CLP năm 2017 về Bộ Tài chính. Tính đến ngày 12/4/2018, còn 15 bộ, ngành ở Trung ương, 17 tỉnh, thành phố, 17 tập đoàn, tổng công ty 100% vốn nhà nước chưa gửi Chương trình THTK, CLP năm 2017 về Bộ Tài chính; 4 bộ, cơ quan ở Trung ương, 12 địa phương (UBND cấp tỉnh), 13 tập đoàn, tổng công ty chưa gửi Báo cáo kết quả THTK, CLP năm 2017 về Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, một số cơ quan đã gửi Báo cáo THTK, CLP năm 2017 về Bộ Tài chính, nhưng nội dung báo cáo không có số liệu cụ thể về kết quả tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý ngân sách, tiền, tài sản nhà nước và trong các lĩnh vực khác theo quy định của Luật THTK, CLP.

Trước tồn tại trên, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phê bình, kiểm điểm trách nhiệm đối với các bộ, cơ quan, địa phương, tập đoàn, tổng công ty chưa ban hành Chương trình THTK, CLP năm 2017 và chậm báo cáo kết quả THTK, CLP năm 2017 nhằm chấn chỉnh việc tuân thủ nghiêm túc các quy định của Luật THTK, CLP.

Trước đó, tại phiên họp sáng ngày 12/4/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ kết quả THTK, CLP năm 2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê bình các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước chưa ban hành Chương trình THTK, CLP năm 2017 và chậm báo cáo kết quả THTK, CLP năm 2017 gửi về Bộ Tài chính tổng hợp. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ phê bình, kiểm điểm đối với người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện đúng quy định.

PV.

Có thể bạn quan tâm