VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Năm 2018, Bộ Tài chính sẽ cắt giảm 173 chi cục thuế

Năm 2018, Bộ Tài chính đề ra mục tiêu sắp xếp lại 327 chi cục thuế quận, huyện, thị xã thuộc 63 cục thuế thành 154 chi cục thuế khu vực. Nguồn: internet

Năm 2018, Bộ Tài chính sẽ cắt giảm 173 chi cục thuế

Đây là một trong những mục tiêu quan trọng được đề ra tại Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ Tài chính phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế quận, huyện, thị xã thành chi cục thuế khu vực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng cục Thuế: Triển khai mở rộng Hệ thống dịch vụ thuế điện tử tại 13 tỉnh

Khoảng 260.000 doanh nghiệp và 110.000 hộ kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử

Minh bạch để người dân giám sát

Ghi nhận nhiều đột phá trong cải cách thủ tục hành chính thuế và hải quan

Việc sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế quận, huyện, thị xã thành chi cục thuế khu vực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện đảm bảo theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 04-NQ/BCSĐ ngày 30/3/2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về việc triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW; Quyết định số 444/QĐ-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, ổn định, không ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Quyết định số 520/QĐ-BTC nêu rõ, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy cần phải có lộ trình, không gây xáo trộn lớn về tổ chức, nhân sự, tâm lý, tư tưởng công chức và người lao động, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa và thực hiện tinh giản biên chế.

Theo đó, từ nay đến cuối năm 2018, Bộ Tài chính đề ra mục tiêu sắp xếp lại 327 chi cục thuế quận, huyện, thị xã thuộc 63 cục thuế thành 154 chi cục thuế khu vực (giảm 173 chi cục). Trong đó, ghép 192 chi cục thuế thành 90 chi cục thuế khu vực (giảm 102 chi cục) trước ngày 1/7/2018; Ghép 135 chi cục thuế quận, huyện, thị xã thành 64 chi cục thuế khu vực (giảm 71 chi cục) trước ngày 1/9/2018.

Tiếp đó, năm 2019, tiếp tục sắp xếp lại 53 chi cục thuế quận, huyện, thị xã của 63 cục thuế thành 25 chi cục thuế khu vực (giảm 28 chi cục); Năm 2020, sắp xếp lại 168 chi cục thuế quận, huyện, thị xã của 63 cục thuế thành 78 chi cục thuế khu vực (giảm 90 chi cục).

Lộ trình trên nhằm hiện thực hóa mục tiêu từ nay đến cuối năm 2020 đảm bảo giảm tối thiểu 50% tổng số các chi cục thuế hiện có trong hệ thống cơ quan thuế.

Thực hiện Quyết định số 520/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, ngày 24/4/2018, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 855/QĐ-TCT thành lập Ban chỉ đạo triển khai, đảm bảo thực hiện đề án thành lập chi cục thuế khu vực theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM