VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Năm 2018, các chỉ số môi trường kinh doanh sẽ tăng thêm từ 8-18 bậc

Việt Nam phải tiếp tục có sự nỗ lực cải cách mạnh mẽ, toàn diện cả về quy mô và cường độ trên tất cả các lĩnh vực. Nguồn: internet

Năm 2018, các chỉ số môi trường kinh doanh sẽ tăng thêm từ 8-18 bậc

Đó là mục tiêu được Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

Cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, hải quan đã đi vào cuộc sống

Bộ Tài chính đã cắt giảm 1.072 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính

Bộ Tài chính đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp

Nghị quyết 19 rất khác biệt

EuroCham: Môi trường kinh doanh Việt Nam chuyển biến tích cực

Tập trung cải thiện các chỉ số môi trường kinh doanh

Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết số 19 của Chính phủ, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Việt Nam liên tục được cải thiện. Năm 2017, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và đã đạt được những kết quả tích cực.

Theo đó, năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017 đã tăng 5 bậc so với năm 2016 (từ vị trí 60/138 lên vị trí 55/137 nền kinh tế); Môi trường kinh doanh tăng 14 bậc (từ vị trí 82 lên vị trí 68/190 nền kinh tế); Đổi mới sáng tạo cải thiện 12 bậc, xếp thứ hạng 47/127 nền kinh tế. Đây là những thứ hạng cao nhất mà Việt Nam đã đạt được từ trước đến nay.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu xếp hạng môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh bằng mức trung bình của các nước ASEAN 4 (Singapore, Malaysia, Thái Lan và Philippines) đòi hỏi Việt Nam phải tiếp tục có sự nỗ lực cải cách mạnh mẽ, toàn diện cả về quy mô và cường độ trên tất cả các lĩnh vực.

Theo đó, Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP đặt mục tiêu trong năm 2018, cải thiện các chỉ số môi trường kinh doanh tăng thêm từ 8-18 bậc trên bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới. Trong đó, cải thiện mạnh mẽ các chỉ số hiện đang bị xếp hạng thấp cụ thể như: Khởi sự kinh doanh tăng thêm ít nhất 40 bậc; Giải quyết tranh chấp hợp đồng tăng thêm 10 bậc; Giải quyết phá sản doanh nghiệp tăng thêm 10 bậc.

Đồng thời, hoàn thành việc bãi bỏ, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư, kinh doanh; Kiến nghị bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư.

Giảm ít nhất 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành; Chuyển đổi mạnh mẽ cách thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang chủ yếu hậu kiểm; Xóa bỏ căn bản tình trạng một mặt hàng chịu quản lý, kiểm tra chuyên ngành của nhiều hơn một cơ quan; Giảm tỷ lệ các lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan từ 25 - 27% hiện nay xuống còn dưới 10%.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đến hết 2018, hầu hết các dịch vụ công phổ biến, liên quan đến người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3 và 4.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh thuộc thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả đạt được trong phạm vi ngành, địa phương.

Về rà soát, cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh, các bộ đã thực hiện rà soát, có quyết định bãi bỏ các điều kiện đầu tư, kinh doanh cụ thể hoàn thành việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan, trình Chính phủ ban hành trong quý III/2018.

Các bộ chưa rà soát, chưa có kết quả rà soát phải hoàn thành rà soát, xây dựng kế hoạch cắt giảm, bổ sung, sửa đổi các quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trước tháng 6/2018 và hoàn thành soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh, trong đó bãi bỏ các điều kiện đầu tư, kinh doanh không cần thiết, trình Chính phủ trong quý III/2018.

Về cải cách các quy định về kiểm tra chuyên ngành, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) tập hợp, cung cấp danh mục hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành của các bộ quản lý chuyên ngành, trên cơ sở đó kiến nghị danh mục các mặt hàng kiểm tra chuyên ngành cần cắt giảm.

Các bộ, ngành cắt giảm ít nhất 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành trong từng lĩnh vực ngay trong năm 2018; Trước ngày 31/10/2018, hoàn thành việc rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan; Tạo môi trường cạnh tranh, minh bạch khuyến khích phát triển thị trường các dịch vụ thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận; Xóa bỏ độc quyền của một số tổ chức được các bộ quản lý chuyên ngành chỉ định như hiện nay.

Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP cũng đề ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể đối với từng bộ, ngành. Trong đó, Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số Nộp thuế theo mục tiêu đề ra tại các Nghị quyết số 19; Phấn đấu giảm thời gian nộp thuế (không bao gồm thời gian nộp bảo hiểm xã hội) xuống còn 119 giờ; Công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, bảo đảm kiểm tra 100% hồ sơ hoàn thuế thuộc diện phải kiểm tra và phấn đấu đến năm 2020 bảo đảm 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời gian quy định của pháp luật…

PV.

Có thể bạn quan tâm