VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Năm 2020, xử lý dứt điểm các dự án thua lỗ nghìn tỷ

Năm 2020, xử lý dứt điểm các dự án thua lỗ nghìn tỷ.

Năm 2020, xử lý dứt điểm các dự án thua lỗ nghìn tỷ

Tại phiên họp lần thứ 7 Ban Chỉ đạo của Chính phủ mới đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương đã đánh giá, đến nay trên 75% khối lượng công việc được giao theo Kế hoạch hành động của Ban Chỉ đạo giai đoạn 2017-2019 đã hoàn thành.

Bộ Tài chính trả lời cử tri về tiến độ thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Tiến độ cổ phần hóa DNNN chưa đạt yêu cầu

Để thúc đẩy cổ phần hóa thành công

Cổ phần hóa, thoái vốn… chậm do đâu?

Trước thực trạng của 12 dự án thua lỗ lớn, Ban Chỉ đạo của Chính phủ xác định còn nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục xử lý.

Cụ thể, các tập đoàn, tổng công ty tiếp tục xây dựng kế hoạch, lộ trình công việc thực hiện để xử lý; thuê đơn vị tư vấn luật và tham vấn Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan để sớm xử lý dứt điểm các vấn đề vướng mắc.

Trường hợp hai bên không thống nhất giải quyết được các vấn đề vướng mắc, đưa ra bên thứ ba (cơ quan trọng tài) để phân xử.

Với các doanh nghiệp đang có hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiếp tục thực hiện các biện pháp đổi mới quản trị, tiết giảm chi phí sản xuất, kinh doanh, xây dựng kế hoạch thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp.

Coi đây là nhiệm vụ cấp bách và thường xuyên, phát huy tinh thần sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị, loại bỏ tâm lý chờ hỗ trợ của nhà nước.

Trước đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có phiên họp chuyên đề cùng Bộ Tư pháp, các bộ, ngành và tập đoàn, tổng công ty có liên quan để bàn cách xử lý vấn đề này.

Từ những kết quả đạt được trong hơn 2 năm qua, Ban chỉ đạo tin tưởng có thể đạt được mục tiêu đến năm 2020, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM