VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Nâng mức giảm trừ gia cảnh như đề xuất của Bộ Tài chính là hoàn toàn phù hợp

Việc nâng mức giảm trừ gia cảnh trong điều kiện hiện nay là hoàn toàn phù hợp. Nguồn: internet

Nâng mức giảm trừ gia cảnh như đề xuất của Bộ Tài chính là hoàn toàn phù hợp

Một trong những yêu cầu đặt ra trong việc điều chỉnh các quy định về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội nói chung (biến động giá cả thị trường, thu nhập đầu người, mức lương…) và không gây biến động lớn đối với nguồn thu ngân sách.

Tăng mức giảm trừ gia cảnh sẽ điều tiết hợp lý thu nhập, hạn chế chênh lệch giàu nghèo

Một số ý kiến về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân

Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh: Bộ Tài chính thực thi kịp thời tinh thần Luật thuế TNCN

Nâng giảm trừ gia cảnh ảnh hưởng thế nào tới thuế thu nhập?

Theo các quy định tại Luật thuế TNCN hiện hành của Việt Nam, việc nâng mức giảm trừ gia cảnh trong điều kiện hiện nay là hoàn toàn phù hợp, khi chỉ số CPI tại thời điểm cuối tháng 12/2019 so với thời điểm 1/7/2013 đã tăng 23,3%.

Có thể thấy, mức đề xuất của Bộ Tài chính (áp dụng mức 11 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc) là có cơ sở. Thể hiện:

Thứ nhất, so với tháng 7/2013, mức tăng chỉ số CPI hiện nay khoảng 23,2%, nên mức tăng số tiền giảm trừ gia cảnh cũng nên đặt ở con số tương đương, đảm bảo sự phù hợp và không tác động lớn đến nguồn thu ngân sách.

Thứ hai, qua số liệu phân tích của Bộ Tài chính cho thấy, rõ mức tăng giảm trừ gia cảnh nói trên đã giảm nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, nhất là những người nộp thuế ở các bậc thấp, tăng thu nhập có thể sử dụng, giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế trong bối cảnh giá cả, lạm phát tăng so với thời điểm năm 2013.

Cần nhắc lại rằng, giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú, đây là phần thu nhập không phải tính thuế. Do đó, người nộp thuế không phải chỉ được chi tiêu trong mức 11 triệu đồng/tháng.

Ngoài mức này, người nộp thuế họ còn có phần thu nhập từ tiền lương, tiền công vượt trên 11 triệu (nếu không có người phụ thuộc) sau khi đã trừ đi phần thuế đã nộp và các khoản thu nhập cá nhân khác ngoài thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Ngoài ra, Luật thuế TNCN cũng đã có các quy định về thu nhập được miễn thuế, các khoản giảm trừ khác. Do đó, mức giảm trừ nói trên là hợp lý khi vẫn đảm bảo cho các cá nhân nộp thuế có thu nhập còn lại đủ cho chi tiêu và tích lũy.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM