VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Ngành Thuế chủ động

Tổng cục Thuế yêu cầu người đứng đầu các cục thuế cũng cần giám sát chặt chẽ, đôn đốc, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện kịp thời nghĩa vụ thuế.

Ngành Thuế chủ động "bắt tay ngay vào công việc", đảm bảo tiến độ thu

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công điện số 02-CĐ-TCT ngày 31/1/2020 gửi cục thuế các tỉnh, yêu cầu cán bộ, công chức toàn hệ thống thuế triển khai ngay các công việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đảm bảo tiến độ thu đã đề ra.

[Infographic] Kết quả công tác thuế và cải cách thủ tục hành chính thuế năm 2019

10 sự kiện công tác thuế năm 2019

10 sự kiện nổi bật về công tác thuế 2016

Triển khai công tác thuế năm 2016: 5 nhiệm vụ và 18 nhóm giải pháp

Bộ Tài chính cho biết, 2020 là năm cuối của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020, có ý nghĩa quyết định việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và tài chính ngân sách 10 năm 2011-2020 và 05 năm 2016-2020 đã đề ra của các cấp có thẩm quyền.

Triển khai dự toán thu ngân sách năm 2020 được thực hiện trong bối cảnh kinh tế vĩ mô tiếp tục được củng cố, môi trường kinh doanh được cải thiện, cơ cấu kinh tế từng bước được chuyển dịch hợp lý với nòng cốt là ngành công nghiệp chế biến...

Tuy nhiên, dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức tác động đến nền kinh tế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước từ mặt trái của việc chuyển dịch dòng vốn đầu tư, hội nhập quốc tế liên quan đến xuất xứ hàng hóa, điều hành chính sách tiền tệ, cùng áp lực về cơ sở hạ tầng kinh tế, an sinh xã hội và diễn biến phức tạp bất thường về tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh...

Nhằm triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, Tổng cục Thuế vừa ban hành Công điện số 02-CĐ-TCT ngày 31/1/2020 gửi cục thuế các tỉnh, yêu cầu cán bộ, công chức toàn hệ thống thuế triển khai ngay các công việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đảm bảo tiến độ thu đã đề ra.

Theo công điện, những ngày cuối tháng 1 và đầu tháng 2/2020 là những ngày đầu mới đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, do đó để đảm bảo mọi hoạt động diễn ra bình thường, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp, yêu cầu các cục trưởng cục thuế phải bố trí, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách.

Tổng cục Thuế yêu cầu người đứng đầu các cục thuế cũng cần giám sát chặt chẽ, đôn đốc, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện kịp thời nghĩa vụ thuế, nhất là các khoản thu: Thuế thu nhập doanh nghiệp, cổ tức, lợi nhuận còn lại, thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp kê khai, nộp thuế theo quý. Đối với các doanh nghiệp, người nộp thuế đã thực hiện kê khai điện tử cần bố trí, phân công cán bộ trực, hỗ trợ online, kể cả vào thứ 7 và chủ nhật.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế thực hiện nghiêm túc Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/1/2020 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 28/1/2020 của Bộ Tài chính về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành và chính quyền địa phương để đảm bảo sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng, chống dịch.

Trước đó, để phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020 được giao ở mức cao nhất, Tổng cục Thuế cũng đã ban hành Công văn số 5490/TCT-DT ngày 25/12/2019 yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành, quản lý thu ngân sách.

Trong đó, tập trung triển khai đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý thu ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước được giao ngay từ ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm 2020...

Tổng cục Thuế cũng đã ban hành Quyết định số 41/QĐ-TCT ngày 10/1/2020 giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2020 cho Cục Thuế tỉnh, thành phố; Tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp công tác quản lý thu, tập trung kiểm tra, rà soát toàn bộ số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để xác định chính xác, số DN tạm nghỉ kinh doanh, số DN báo ngừng hoạt động; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đảm bảo hoàn thuế đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý hóa đơn bán hàng...

Đồng thời, ban hành Quyết định số 1913/QĐ-TCT ngày 25/12/2019 về việc giao dự toán thu NSNN năm 2020 đối với hộ gia đình và cá nhân kinh doanh của 16 tỉnh, thành phố có số thu điều tiết về ngân sách trung ương của Tổng cục Thuế. Ban hành văn bản giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2020 cho các Cục Thuế, mục tiêu thu tối thiểu 80% số tiền nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2019 chuyển sang và giảm số tiền nợ thuế xuống dưới 5% số thu NSNN năm 2020; chỉ đạo các Cục Thuế triển khai giao nhiệm vụ thu nợ đọng thuế đến các phòng, các Chi cục Thuế, đẩy mạnh áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản thi hành, động viên kịp thời nguồn lực cho ngân sách...

Tổng cục Thuế yêu cầu người đứng đầu các cục thuế cũng cần giám sát chặt chẽ, đôn đốc, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện kịp thời nghĩa vụ thuế, nhất là các khoản thu: Thuế thu nhập doanh nghiệp, cổ tức, lợi nhuận còn lại, thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp kê khai, nộp thuế theo quý. Đối với các doanh nghiệp, người nộp thuế đã thực hiện kê khai điện tử cần bố trí, phân công cán bộ trực, hỗ trợ online, kể cả vào thứ 7 và chủ nhật.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM