VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Ngành Thuế hướng tới xây dựng tài chính điện tử quốc gia

Ảnh minh họa. Nguồn: interrnet

Ngành Thuế hướng tới xây dựng tài chính điện tử quốc gia

Với mục tiêu đến năm 2025, ngành Thuế sẽ hoàn thành xây dựng Tài chính điện tử và cơ bản thiết lập nền tảng Tài chính số. Qua đó, đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin ngành Thuế phát triển, đáp ứng toàn diện nhu cầu giao dịch tài chính công, khai thác, sử dụng thông tin số của Chính phủ, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức.

Tổng cục Thuế hướng dẫn hoàn thuế với hàng tái xuất trả lại chủ hàng

Tổng cục Thuế thông tin về mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân

Tổng cục Thuế: Tiếp tục hoàn thiện chính sách về thuế

Tổng cục Thuế: Quý I/2019, thu ngân sách nhà nước đạt 307.700 tỷ đồng

Kết quả nổi bật trong hiện đại hóa ngành Thuế

Tính đến tháng 8/2019, tổng số thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế là 304 thủ tục hành chính. Trong đó, số dịch công trực tuyến mức 2 là 171, mức 3 là 15, mức 4 là 118. Số lượng hồ sơ trực tuyến đã xử lý tính từ ngày 01/01/2019 đến hết tháng 8/2019 được tiếp nhận, giải quyết ở mức độ 3 là 79.475 hồ sơ, mức độ 4 là 11.632.990 hồ sơ.

Mục tiêu đến năm 2025, ngành Thuế sẽ hoàn thành xây dựng Tài chính điện tử và cơ bản thiết lập nền tảng Tài chính số.

Hệ thống khai thuế điện tử đã được Tổng cục Thuế triển khai tại 63/63 Cục Thuế các tỉnh, thành phố và 100% Chi cục Thuế trực thuộc.

Tính đến hết tháng 8/2019, có 728.040 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử trên tổng số 729.466 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt 99,8 % trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước. Tính đến hết tháng 08/2019, số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận là 7.403.186 hồ sơ.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế đã phối hợp với 50 ngân hàng thương mại và 63 Cục Thuế triển khai dịch vụ Nộp thuế điện tử và tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ.

Theo Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 8/2019, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 726.272 doanh nghiệp trên tổng số 729.466 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt tỷ lệ 99,56%. Số lượng doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 719.002 doanh nghiệp trên tổng số 729.466 doanh nghiệp đang hoạt động, chiếm tỷ lệ 98,57% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động.

Tính đến hết tháng 08/2019, các doanh nghiệp đã nộp tiền thuế thông qua dịch vụ công trực tuyến với số tiền là 358.880 tỷ đồng, với số lượt giao dịch là 2.047.795.

Chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về thuế

Để thuận lợi cho công tác chia sẻ dữ liệu quốc gia về thuế, Tổng cục Thuế đã đưa vào sử dụng hệ thống Kho cơ sở dữ liệu ngành Thuế tại 63 Cục thuế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Tổng cục Thuế, hệ thống Kho cơ sở dữ liệu hỗ trợ tập trung dữ liệu từ các ứng dụng tác nghiệp quan trọng như: Quản lý thuế tập trung, tổng hợp kết quả thanh tra-kiểm tra, báo cáo tài chính, quản lý ấn chỉ, tần suất cập nhật đáp ứng yêu cầu gần với thời gian thực (near realtime)....

Từ năm 2019, Tổng cục Thuế đã thực hiện triển khai hệ thống Thuế điện tử, đã áp dụng tra cứu thông tin về nghĩa vụ thuế của người nộp thuế qua hệ thống Kho cơ sở dữ liệu, thay vì phải tra cứu trực tiếp từ hệ thống Quản lý thuế tập trung (TMS).

Thông qua hệ thống dữ liệu và báo cáo được tập trung, tổng hợp, người sử dụng có thể nắm bắt thông tin về tình hình quản lý thuế của từng cơ quan thuế, từng tỉnh/thành phố hay trên phạm vi toàn quốc qua nhiều thời kỳ. Qua đó, người sử dụng có cơ sở để báo cáo, trao đổi thông tin với cơ quan thuế cấp trên và các bộ/ngành khác hoặc hỗ trợ ra quyết định.

Trong giai đoạn sắp tới, Tổng cục thuế sẽ tiếp tục chỉ đạo để hoàn thiện hệ thống Kho cở sở dữ liệu ngành Thuế, đáp ứng yêu cầu quản lý theo các văn bản nghiệp vụ, yêu cầu người sử dụng. Đặc biệt, Kho cơ sở dữ liệu ngành Thuế sẽ là nguồn thông tin quan trọng cho Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính và cho Trung tâm điều hành thông minh của Tổng cục Thuế.

Dự kiến, tháng 11/2019, Tổng cục Thuế cũng sẽ hoàn thành kết nối chia sẻ dữ liệu người nộp thuế sau một thời gian phối hợp với Văn phòng Chính phủ triển khai kết nối, kiểm thử chia sẻ dữ liệu người nộp thuế. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng cho giải pháp triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM