VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Ngành Thuế: Thu NSNN 2 tháng đầu năm đạt 213.565 tỷ đồng

Ngành Thuế: Thu NSNN 2 tháng đầu năm đạt 213.565 tỷ đồng

Kết quả thu NSNN trong 2 tháng đầu năm toàn ngành Thuế thực hiện đã đạt được tổng thu 213.565 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế: Hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2018

Ngành Thuế: Hỗ trợ tối đa để người dân, doanh nghiệp quyết toán thuế năm 2018

Ngành Thuế: Cán đích với thành công toàn diện

Ngành Thuế rốt ráo xử lý nợ đọng thuế

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 8.689 tỷ đồng, bằng 19,5% dự toán, bằng 98,3% so với cùng kỳ; thu nội địa ước đạt 204.876 tỷ đồng, bằng 18,2% dự toán, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2018. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại và thu từ xổ số kiến thiết ước đạt 172.067 tỷ đồng, bằng 18,1% dự toán, tăng 19,9% so với cùng kỳ.

Trong tổng số 18 khoản thu mà ngành Thuế được giao, đã có 9 khoản đạt khá so với tiến độ thực hiện dự toán (trên 18%), trong đó một số khoản thu lớn như: thu từ khu vực DN có vốn ĐTNN ước đạt 18,4%; thu từ khu vực ngoài quốc doanh 19,8%; thuế TNCN 18,3%; lệ phí trước bạ 20,1%; thu từ xổ số 27,1%; tiền sử dụng đất 21,3%; chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước 131,5%...

Nếu so với cùng kỳ, hầu hết các khoản thu đều có mức tăng trưởng, như: thu từ khu vực sản xuất kinh doanh (DNNN, DN có vốn ĐTNN, ngoài quốc doanh) tăng 15,9%; thuế TNCN tăng 20%; tiền sử dụng đất tăng 21,6%, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước đạt gấp 2,25 lần...

Với kết quả này, số thu ngân sách trung ương sau 2 tháng ước đạt 96.000 tỷ đồng, bằng 16,9% dự toán, tăng 19,9%; thu ngân sách địa phương ước đạt 117.565 tỷ đồng, bằng 19,6% dự toán, tăng 17,7% so với cùng kỳ 2018.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM