VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Nhiều bộ, ngành, địa phương chậm ban hành định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng

Tiêu chuẩn, định mức là công cụ quan trọng trong quản lý tài sản công. Nguồn: internet

Nhiều bộ, ngành, địa phương chậm ban hành định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng

Hiện nay, mới chỉ có Bộ Tài chính và một số địa phương thực hiện phân cấp và ban hành định mức sử dụng tài sản chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, sử dụng tài sản công

Xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp tài sản thực hiện thế nào?

Tài sản công khi bán, chuyển nhượng phải đấu giá

Kịp thời đưa Luật Quản lý, sử dụng tài sản công vào cuộc sống

Tiêu chuẩn, định mức là công cụ quan trọng trong quản lý tài sản công. Đây là cơ sở để thực hiện việc lập kế hoạch, dự toán và tổ chức thực hiện đầu tư, mua sắm, thuê, sửa chữa, nâng cấp, bố trí sử dụng và xử lý tài sản công.

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 giao Chính phủ ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng đối với trụ sở làm việc, xe ô tô; Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chuẩn, định mức đối với máy móc thiết bị; Các bộ quản lý chuyên ngành ban hành quy định hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

Trên cơ sở quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ chuyên ngành, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan Trung ương, UBND cấp tỉnh sẽ phải cụ thể hóa định mức sử dụng tài sản chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thông qua việc ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành. Như vậy, hầu như hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công sẽ có sự thay đổi so với các quy định trước đây.

Hiện nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức đối với trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, máy móc, thiết bị. Tuy nhiên, tiến độ quy định chi tiết hướng dẫn của bộ quản lý chuyên ngành, cũng như việc cụ thể hóa định mức diện tích công trình sự nghiệp, máy móc, thiết bị chuyên dùng của các bộ, ngành, địa phương còn chậm.

Theo Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính), đến nay mới chỉ có Bộ Tài chính và một số địa phương thực hiện phân cấp và ban hành định mức sử dụng tài sản chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Riêng các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội chưa ban hành quy định hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức diện tích công trình sự nghiệp, máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo làm cơ sở để các bộ, ngành, địa phương cụ thể hóa cho các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Cục Quản lý Công sản cho biết, việc chậm ban hành định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng sẽ tác động mạnh tới công tác quản lý tài sản ở các đơn vị do không thực hiện được việc đầu tư, mua sắm, thuê, giao, điều chuyển, bán đối với tài sản công; Đặc biệt là đối với các cơ quan, đơn vị có nhu cầu sử dụng tài sản thường xuyên hoặc phải giải quyết các vấn đề đột xuất, cấp bách.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành có liên quan và các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác trên. Được biết, Bộ Tài chính đã nhiều lần có văn bản đôn đốc các bộ, ngành, địa phương về nội dung này.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM