VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Nhiều dự án Luật quan trọng sẽ được thảo luận tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019. Nguồn: quochoi.vn

Nhiều dự án Luật quan trọng sẽ được thảo luận tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Văn bản phân công các thành viên chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV (dự kiến khai mạc ngày 20/5/2019). Theo đó, nhiều báo cáo, tờ trình, dự án Luật quan trọng sẽ được bàn và quyết định tại Kỳ họp này

Đã có hơn 2,59 triệu hồ sơ được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia

Chính phủ yêu cầu sửa hàng loạt chính sách ưu đãi ngành ô tô

Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá việc khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công

Cổ phần hoá: Cần sự "bứt phá" về kỷ cương, kỷ luật

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019; Tờ trình của Chính phủ về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; Dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi); Báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Báo cáo của Chính phủ về tình hình quản lý nợ công năm 2018; Phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019; Báo cáo tổng hợp của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 113/2015/QH13 và các Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại các kỳ họp 2, 3, 4 và 5, Quốc hội khóa XIV.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị: Báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2019; Tờ trình của Chính phủ về việc bổ sung danh mục dự án mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; phối hợp chuẩn bị dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Báo cáo của Chính phủ về kết quả kiểm điểm và xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu trong việc để xảy ra các vi phạm về quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chuẩn bị Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ; chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình và kết quả xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án doanh nghiệp chậm tiến độ kém hiệu quả thuộc ngành công thương...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM