VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Nhiều giải pháp thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa Asean

Năm 2017, Hệ thống thông quan tự động của ngành Hải quan đã tiếp nhận 11,31 triệu tờ khai hải quan về thủ tục thông quan hàng hóa. Nguồn: Internet

Nhiều giải pháp thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa Asean

Tại kết luận cuộc họp đôn đốc công tác chuẩn bị các Hội nghị chuyên đề năm 2018, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính trong tháng 5/2018 chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị thúc đẩy cơ chế một cửa Quốc gia, một cửa Asean và tạo thuận lợi thương mại.

Khẩn trương rà soát bãi bỏ thủ tục kiểm tra chuyên ngành không cần thiết

Thực hiện thủ tục hải quan qua điện thoại thông minh

Bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Bước tiến lớn trong cải cách, hiện đại hóa hải quan

Trước đó, tại Thông báo số 274/TB-BTC, ngày 6/4/2018, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai yêu cầu Tổng cục Hải quan- Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và tạo thuận lợi thương mại, chuẩn bị công tác triển khai Hội nghị nêu trên. Đồng thời, chuẩn bị kế hoạch hành động, thực hiện NSW, ASW và  tạo thuận lợi thương mại, trong đó xác định rõ thủ tục cắt giảm, lộ trình cắt giảm; Tỷ lệ kiểm tra chuyên ngành của các bộ, ngành và lộ trình cắt giảm cụ thể để đạt mục tiêu giảm tỷ lệ này xuống dưới 15%...

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã thành lập Tổ triển khai, phát triển NSW, ASW và tạo thuận lợi thương mại. Tổ triển khai của Tổng cục Hải quan có nhiệm vụ giúp Tổ giúp việc của Bộ Tài chính các công việc liên quan đến Hội nghị chuyên đề về giải pháp thúc đẩy phát triển NSW, ASW và tạo thuận lợi thương mại. Trong đó, có các nội dung quan trọng như xây dựng chương trình; Báo cáo chính của Hội nghị; Kế hoạch hành động của Chính phủ để thúc đẩy phát triển NSW; ASW và tạo thuận lợi thương mại…

Tổng cục Hải quan cũng đã có văn bản gửi 12 bộ, ngành đề nghị báo cáo về tình hình cắt giảm danh mục chuyên ngành, điều kiện kinh doanh.

Theo cập nhật của Tổng cục Hải quan đến, 22/2/2018, ngoài thủ tục thông quan hàng hóa (Bộ Tài chính), có 47 thủ tục của 10 bộ, ngành đã được đưa lên NSW. Đến thời điểm trên, tổng số hồ sơ được xử lý qua NSW là hơn 971.000 bộ, của hơn 19.200 doanh nghiệp. Tính riêng trong năm 2017, Hệ thống thông quan tự động của ngành Hải quan đã tiếp nhận 11,31 triệu tờ khai hải quan về thủ tục thông quan hàng hóa.

Để mở rộng và nâng cao hiệu quả thực hiện NSW, thời gian tới, Tổng cục Hải quan đẩy mạnh công tác đôn đốc các cục Hải quan địa phương, đồng thời đề nghị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam triển khai có hiệu quả Cơ chế một của quốc gia đường hàng không theo Quyết định số 43/2017/QĐ-TTg ngày 26/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan mở rộng NSW tại cảng biển phù hợp với quy định tại Nghị định số 58/2017/NĐCP. Mới đây, Tổng cục Hải quan đã có văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng ký thống nhất Kế hoạch triển khai mở rộng Cơ chế một của quốc gia cho tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh cho các cảng biển trên toàn quốc; Quy trình nghiệp vụ và Bộ chỉ tiêu thông tin, chuẩn thông điệp dữ liệu.

Tính đến ngày 15/3/2018, đã có 11 bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia với 47 thủ tục hành chính, tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý hơn 1,05 triệu bộ hồ sơ (chưa tính hồ sơ trong lĩnh vực Hải quan) và trên 19.800 doanh nghiệp tham gia. Tính riêng từ 1/1-15/3/2018, số hồ sơ đạt trên 152.700 bộ, và trên 1.700 doanh nghiệp tham gia.

 

Đối với Cơ chế một cửa ASEAN, từ  1/1/2018, Việt Nam chính thức trao đổi thông tin e-C/O form D với 4 nước ASEAN (Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan). Đến 15/3, tổng số C/O form D do Việt Nam gửi đi là 8.641; Tổng số C/O form D Việt Nam nhận được từ các nước ASEAN là 18.052.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM