VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Nhiều phong trào thi đua thiết thực trong lĩnh vực tài chính

Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính ký kết giao ước thi đua hướng đến mục tiêu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2020.

Nhiều phong trào thi đua thiết thực trong lĩnh vực tài chính

Với nỗ lực vượt qua khó khăn trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sẽ chú trọng phát hiện những nhân tố mới cũng như điển hình tiên tiến trong ngành tài chính để tạo sức lan tỏa và động lực cho các cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành. Đó cũng là mục tiêu hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V giai đoạn 2021-2025. TS. Bùi Tuấn Minh, Quyền Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Tài chính chia sẻ một số thông tin về chủ đề này.

Đề xuất giảm một loạt phí, lệ phí lĩnh vực hàng không đến hết năm 2020

Tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp cả trước mắt và lâu dài

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận hơn 14.500 hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Tiết kiệm, phòng chống lãng phí để dành nguồn lực đảm bảo an sinh xã hội

Phóng viên: Thưa ông, được biết, Đại hội thi đua yêu nước ngành tài chính lần thứ V dự kiến diễn ra vào tháng tám năm 2020. Sự kiện này có ý nghĩa như thế nào với các phong trào thi đua yêu nước của ngành giai đoạn vừa qua cũng như mục tiêu trong thời gian tới?

TS. Bùi Tuấn Minh, Quyền Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Tài chính
TS. Bùi Tuấn Minh, Quyền Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Tài chính

TS. Bùi Tuấn Minh: Đại hội thi đua yêu nước ngành tài chính lần thứ V, giai đoạn 2021 - 2025 là sự kiện hết sức quan trọng nhằm tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của ngành tài chính giai đoạn 2015 - 2020; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025.

Đặc biệt, Đại hội sẽ biểu dương, khen thưởng và tôn vinh các tập thể, cá nhân Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu của ngành tài chính nhằm tiếp tục cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành tích cực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tạo động lực mới góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn tiếp theo. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của ngành tài chính (28/8/1945 - 28/8/2020).

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, các cơ quan đơn vị cơ sở, Tổng cục trực thuộc Bộ và tương đương đã chủ động lựa chọn hình thức linh hoạt và tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, lao động giỏi, lao động sáng tạo… tạo khí thế và tiền đề để tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài chính.

Các đơn vị cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và đơn vị trực thuộc Bộ đang nỗ lực cố gắng hoàn thành chương trình, kế hoạch theo hướng dẫn của Bộ. Các Tổng cục trực thuộc Bộ và tương đương sẽ hoàn thành tổ chức “Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến” trong quý II năm 2020.

Cùng với việc chỉ đạo các đơn vị tổ chức hội nghị bảo đảm chất lượng và tiến độ về thời gian theo kế hoạch, Bộ Tài chính đã phân công cụ thể các bộ phận chuẩn bị chu đáo các nội dung phục vụ Đại hội như: Công tác tuyên truyền; dự thảo báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua - khen thưởng của ngành tài chính giai đoạn 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua - khen thưởng giai đoạn 2021-2025; Báo cáo tham luận giao lưu của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tại Đại hội...

Ông có chia sẻ gì về ý nghĩa thiết thực của việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước? Làm thế nào để phong trào thi đua thực sự có hiệu quả, đi vào thực chất, thưa ông?

Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, vừa khép lại giai đoạn cũ và chuẩn bị các điều kiện để mở ra giai đoạn mới. Đây cũng là năm đón chào nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của ngành tài chính như: Đại hội Đảng các cấp, trong đó có Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ 25, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của ngành tài chính.

Để thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội, Bộ Tài chính đang tập trung chỉ đạo toàn ngành đoàn kết, cùng nhau khắc phục mọi khó khăn, phối hợp đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước như: Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức ngành tài chính thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì Người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”…

Đặc biệt, phong trào “Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển, toàn ngành tài chính tăng cường kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020 và cả giai đoạn 2016 - 2020”. Mục tiêu tổng quát của phong trào là: Tiếp tục thực hiện chính sách tài khoá chặt chẽ, hiệu quả, minh bạch, phối hợp đồng bộ, linh hoạt với chính sách tiền tệ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật ngân sách nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; thực hiện cơ cấu lại Ngân sách nhà nước gắn với sắp xếp phù hợp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công, ưu tiên giành nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Để phong trào thi đua thực sự có hiệu quả, Bộ Tài chính vừa coi trọng công tác phát động thi đua, đăng ký và ký kết giao ước thi đua; vừa tăng cường các biện pháp chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng kết các phong trào thi đua, coi thi đua là động lực của sự phát triển.

Vậy đâu sẽ là giải pháp để những “nhân tố mới”, những “điển hình tiên tiến” được kịp thời tôn vinh, khen thưởng nhằm có sức lan tỏa, tạo động lực cho các cán bộ, công chức, viên chức?

Cùng với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, Bộ Tài chính tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền các đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời nắm bắt, xử lý tốt những vấn đề vướng mắc trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; gắn kết chặt chẽ giữa đánh giá hiệu quả công việc với công tác thi đua, khen thưởng để tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, ngành tài chính tiếp tục chú trọng phát hiện những “ngọn cờ đầu”, những “nhân tố mới”, những “điển hình tiên tiến” để xây dựng những “tấm gương sáng”, kịp thời tôn vinh, khen thưởng nhằm tạo sức lan tỏa, tạo động lực và quyết tâm phấn đấu cho các cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành.

Xin cảm ơn ông!

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM