VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Hoàn thiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2020-2030:

Phát triển nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững

Ngày 5/8/2019, Kho bạc Nhà nước (KBNN) phối hợp với Quỹ Tiền tệ quốc tế tổ chức Hội thảo Định hướng Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030. Ý kiến đóng góp của các chuyên trong và ngoài nước tại hội thảo này là cơ sở quan trọng để Bộ Tài chính, KBNN tiếp tục hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 – 2030 phù hợp với thông lệ tốt trên thế giới, tình hình thực tế của Việt Nam và xu hướng phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Điểm nhấn sau 12 năm triển khai Chiến lược Kho bạc Nhà nước đến năm 2020

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8/2019

Nâng cao hiệu quả kiểm soát chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông

Ông Tạ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc KBNN phát biểu khai mạc Hội thảo
Ông Tạ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc KBNN phát biểu khai mạc Hội thảo

Xây dựng kho bạc hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Tạ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc KBNN cho biết, trong những năm qua, KBNN đã tích cực, chủ động cải cách, hiện đại hóa một cách đồng bộ, cả về cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin theo đúng định hướng Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; qua đó, đóng góp tích cực vào công cuộc cải cách quản lý tài chính công, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, minh bạch, khả năng kiểm tra, giám sát ngân sách và các hoạt động tài chính nhà nước, trách nhiệm giải trình và chất lượng hoạt động quản lý tài chính vĩ mô của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính.

Năm 2019 – 2020 là những năm bản lề để nhìn lại chặng đường 10 năm phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020 cũng như xác định tầm nhìn, phương hướng cho chặng đường 10 năm tiếp theo. Trong thời điểm này, Bộ Tài chính đang tập trung các nguồn lực nhằm nghiên cứu, xây dựng Chiến lược phát triển ngành tài chính giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2045 để một mặt chắt lọc, đóng góp vào nội dung dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 – 2030; mặt khác, là cơ sở để định hướng cho sự phát triển của ngành tài chính trong những năm tiếp theo.

“Với vị thế và vai trò của hệ thống KBNN trong quản lý tài chính công đã và đang được khẳng định trong suốt những năm qua, Chiến lược phát triển KBNN cũng sẽ là một bộ phận quan trọng của Chiến lược phát triển tài chính trong thời gian tới”, nhận định điều này ông Tạ Anh Tuấn cho biết: Dự thảo Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 – 2030 đặt ra mục tiêu tổng quát là xây dựng kho bạc hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, với 3 trụ cột chính: (i) Tổ chức bộ máy theo mô hình kho bạc khu vực hoặc kho bạc 2 cấp; (ii) Nâng cao chất lượng dịch vụ kho bạc, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ và (iii) Hướng tới hình thành kho bạc số.

Ông Sandeep Saxena, chuyên gia cao cấp của Vụ các vấn đề tài khóa IMF phát biểu tại Hội thảo
Ông Sandeep Saxena, chuyên gia cao cấp của Vụ các vấn đề tài khóa IMF phát biểu tại Hội thảo

Một số góc nhìn đa chiều, toàn diện

Ấn tượng trước những thành tựu mà KBNN đã đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, ông Sandeep Saxena, chuyên gia cao cấp của Vụ các vấn đề tài khóa IMF cho biết: Đến thời điểm năm 2019, KBNN đã hoàn thiện được việc thu ngân sách hiệu quả và chi ngân sách kịp thời; Hợp nhất số dư ngân quỹ; Cung cấp thông tin quản lý quỹ NSNN theo thời gian thực; Sử dụng hiệu quả công nghệ ngân hàng; Hệ thống xử lý giao dịch được thiết kế vững mạnh…“Đây là những thành quả đáng chúc mừng trong việc phát triển những năng lực cốt lõi và xây dựng một nền tảng vững mạnh cho những đổi mới tiếp theo của KBNN Việt Nam”, ông Sandeep Saxena nhấn mạnh.

Đề cập tới dự thảo Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2030 của KBNN Việt Nam ông Sandeep Saxena cho hay: Những khuyến nghị mà IMF đưa ra tại cuộc khảo sát và làm việc với một số đơn vị thuộc KBNN trong tháng 3/2019 (như: Quản lý ngân quỹ; huy động vốn; kế toán nhà nước, thanh tra kiểm tra nội bộ; tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực; công nghệ thông tin…) đều được KBNN Việt Nam đưa vào dự thảo Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030. Tin tưởng rằng, các định hướng cải cách trên sẽ đóng góp vào nền tài chính công Việt Nam ngày càng minh bạch, hiệu quả, bền vững hơn, góp phần thúc đẩy hội nhập kinh tế và nâng cao vị thế của Việt Nam nói chung và Bộ Tài chính, KBNN nói riêng trên trường quốc tế.

Ngoài ý kiến, chia sẻ của ông Sandeep Saxena, Hội thảo còn nhận được nhiều ý kiến chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm cũng như nhận xét hiện trạng, đánh giá định hướng và đề xuất những giải pháp phù hợp trong công tác phối hợp thực thi nhiệm vụ giữa KBNN và các đơn vị có liên quan với các góc nhìn đa chiều, toàn diện đến từ các đại biểu và chuyên gia kinh tế, từ đó giúp KBNN có được những chính sách phù hợp để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong thời gian tới cũng như đề ra được hướng đi đúng đắn trong quá trình xây dựng Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030.

5 định hướng cải cách trong giai đoạn 2020-2030

Phát biểu bế mạc Hội thảo, ông Tạ Anh Tuấn khẳng định: Các ý kiến trao đổi, chia sẻ của các chuyên gia trong và ngoài nước tại Hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng, giúp KBNN hoàn thiện hơn các định hướng cũng như các giải pháp để phát triển KBNN, đáp ứng yêu cầu của thời đại và giữ vững tôn chỉ “khách hàng là trung tâm” của KBNN.

Dự thảo Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030 đặt ra mục tiêu xây dựng kho bạc hiện đại với 3 trụ cột chính là: tổ chức bộ máy theo mô hình kho bạc khu vực hoặc kho bạc 2 cấp; nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ; hướng tới hình thành kho bạc số.

Nhằm tiếp tục phát huy vị trí, vai trò của KBNN trong hệ thống quản lý tài chính công và đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, KBNN đề xuất một số định hướng cải cách trọng tâm trong giai đoạn 2020-203 như sau:

Một là, gắn kết chặt chẽ các khâu của quá trình phân bổ, thực hiện, quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) trên cơ sở liên thông dữ liệu điện tử; hoàn thiện cơ chế kiểm soát cam kết chi, kiểm soát chi nhằm củng cố quy trình chi tiêu ngân sách qua các khâu, vừa nâng cao hiệu quả quản lý tài chính – ngân sách, vừa góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính quốc gia.

Hai là, nâng cao tính hiệu quả, chủ động của công tác quản lý ngân quỹ nhà nước và huy động vốn; qua đó, tối ưu chi phí liên quan đến phát hành và vay nợ của Chính phủ.

Ba là, xây dựng một bộ sổ cái chung cho Chính phủ nhằm cải thiện tính minh bạch của thông tin, dữ liệu và rút ngắn thời gian lập báo cáo quyết toán NSNN và báo cáo tài chính nhà nước.

Bốn là, hình thành cơ sở dữ liệu tập trung và kết nối, chia sẻ thông tin với các bộ, ngành, đơn vị liên quan; xây dựng và hoàn thiện nền tảng kho bạc số, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ của KBNN; phát triển kho bạc số dựa trên công nghệ kỹ thuật số; đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin.

Năm là, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và hiện đại hóa tổ chức bộ máy KBNN theo mô hình kho bạc khu vực hoặc kho bạc 02 cấp và phát triển đội ngũ cán bộ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu cải cách.

“Các định hướng cải cách trên đều vì một mục tiêu chung là góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng một nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững”, ông Tạ Anh Tuấn khẳng định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM