VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Phê duyệt một số dự án do nước ngoài viện trợ

Phê duyệt một số dự án do nước ngoài viện trợ

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục dự án "Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước, thu gom, xử lý nước thải thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình" vay vốn ODA của Phần Lan 15.433.628 Euro.

 

* Thủ tướng phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật "Chính thức hóa các định chế tài chính vi mô" trị giá 1,650 triệu USD; văn kiện Dự án "Liên kết Nông thôn - Thành thị góp phần chống đói nghèo" giai đoạn I, do tổ chức phi chính phủ nước ngoài Development International Desjardins (DID - Canada) tài trợ và đồng thực hiện từ nguồn viện trợ của tổ chức Bill and Melinda Gates (Mỹ) cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Dự án thực hiện trong vòng 2 năm với trị giá viện trợ không hoàn lại là 3,637 triệu USD.
 

* Về việc gia hạn thời hạn giải ngân Dự án Quản lý và xử lý chất thải rắn thành phố Hải Phòng (thực hiện bằng nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc), Thủ tướng Chính phủ đồng ý Bộ Tài chính chính thức đề nghị Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc gia hạn thời hạn giải ngân của Dự án đến ngày 31/3/2009.

 

* Thủ tướng cho phép điều chỉnh tỷ lệ tài trợ cấu phần xây lắp của Hiệp định vay cho Dự án "Cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực miền Trung" thành 86% vốn vay ADB và 14% vốn đối ứng. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân của dự án, đảm bảo dự án được thực hiện đúng hạn và hiệu quả.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM