VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 2.019 tỷ đồng

Bộ Tài chính vừa thông tin chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong quý III/2019. Nguồn: internet

Hết quý III/2019:

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 2.019 tỷ đồng

Bộ Tài chính vừa thông tin chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong quý III/2019 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Giá xăng RON95-III tăng 351 đồng mỗi lít

Số liệu thị trường xăng, dầu tháng 9/2019

Bộ Tài chính công khai số dư Quỹ BOG xăng dầu Quý II/2019

Theo đó, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý III/2019 (đến hết ngày 30/9/2019) là 2.019,246 tỷ đồng; Tổng số trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong quý III/2019 (từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 30/9/2019) là 2.518,191 tỷ đồng.

Trong quý III/2019, cơ quan quản lý không sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; Lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu dương là 1 tỷ đồng; Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu âm là 12 triệu đồng.

Trước đó, dố dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại thời điểm 31/12/2018 là 3.504,376 tỷ đồng; Số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý I/2019 (đến hết ngày 31/3/2019) là 620,643 tỷ đồng và đến hết quý II/2019 (đến hết ngày 30/6/2019) là 499,932 tỷ đồng.

Việc Bộ Tài chính định kỳ công bố tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu trong quý III/2019 nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM