VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quý I/2019, ngành Thuế thu nội địa đạt 26,3% dự toán năm

Quý I/2019, ngành Thuế thu nội địa đạt 26,3% dự toán năm

Quý I/2019, ngành Thuế thu nội địa đạt 26,3% dự toán năm

Trong quý I/2019, ngành Thuế thu nội địa 307.700 tỷ đồng. Với kết quả này, ngành Thuế cả nước đã thực hiện được 26,3% dự toán thu NSNN cả năm, bằng 115,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Quý I/2019, ngành Thuế kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra trên 6.333 tỷ đồng

Ngăn chặn việc lợi dụng bán hàng miễn thuế gây thất thu ngân sách nhà nước

2 tháng, nợ thuế liên quan về đất tại TP. Hồ Chí Minh hơn 10.000 tỷ đồng

Tính đến 31/3, 117.151 hồ sơ quyết toán thuế TNCN đã được tiếp nhận

Tổng cục Thuế cho biết, trong tháng 3, tổng số thu NSNN do ngành Thuế thực hiện ước đạt 93.100 tỷ đồng, bằng 8% dự toán, tăng 9% so với cùng kỳ. Luỹ kế 3 tháng đầu năm, Tổng cục Thuế đã huy động được 307.700 tỷ đồng, đạt 26,3% dự toán, bằng 115,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 12.286 tỷ đồng, bằng 27,5% dự toán; thu nội địa ước đạt 295.414 tỷ đồng, bằng 26,3% dự toán, tăng 17,7% so với cùng kỳ. Số thu không kể tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, cổ tức và lợi nhuận còn lại ước đạt 245.935 tỷ đồng, bằng 25,9% so với dự toán, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước. 

Theo Tổng cục Thuế, nếu so với dự toán, có 9/18 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 26%), trong đó một số khoản thu lớn như: thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 26,7%; thuế TNCN 30,7%; lệ phí trước bạ đạt 26%; thu từ xổ số 45,6%; tiền sử dụng đất 31,6%; chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước 131,5%.

Nếu so với cùng kỳ thì hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có mức tăng trưởng khá như: khu vực sản xuất kinh doanh (DNNN, DN có vốn ĐTNN, khu vực ngoài quốc doanh) tăng 17%; thuế TNCN tăng 21,3%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước tăng đạt gấp 20%...

Với kết quả này, số thu ngân sách trung ương lũy kế 3 tháng năm 2019 ước đạt 137.000 tỷ đồng, bằng 24,2% dự toán, tăng 19,5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách địa phương ước đạt 170.700 tỷ đồng, bằng 28,4% dự toán, tăng 13,2% so với cùng kỳ 2018.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM