VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các quốc gia trên Biển Đông cần được tôn trọng

Ngày 21/4, trả lời câu hỏi của báo chí về thông tin gần đây liên quan đến tình hình phức tạp ở vùng biển của một số nước ASEAN, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Là quốc gia ở Biển Đông và thành viên ASEAN, Việt Nam quan tâm, theo dõi sát tình hình.

[Video] Hiểu đúng để bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia Việt Nam

[Video] Phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo

Hình ảnh biển đảo Việt Nam lên tem bưu chính Pháp

Thủ tướng: Kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo

Việt Nam chân thành mong muốn quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các quốc gia phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 được tôn trọng; các bên liên quan phải có trách nhiệm tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, thể hiện cam kết phát triển quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia và hòa bình, ổn định, hợp tác ở Biển Đông, khu vực và trên thế giới".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM