VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Sáp nhập 14 chi cục, giải thể 01 chi cục hải quan

Bộ Tài chính vừa ban hành các quyết định tổ chức sáp nhập 14 chi cục, giải thể 01 chi cục hải quan. Nguồn: internet

Sáp nhập 14 chi cục, giải thể 01 chi cục hải quan

Bộ Tài chính vừa ban hành các quyết định tổ chức sáp nhập 14 chi cục, giải thể 01 chi cục hải quan trực thuộc 13 cục hải quan tỉnh, thành phố.

Xác định giá trị hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo nguyên tắc nào?

Quy định mới về thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế

Tổng cục Hải quan dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính ngành Tài chính

Thực hiện hiệu quả các nội dung phát triển Chính phủ điện tử trong lĩnh vực hải quan

Theo đó, sáp nhập: Chi cục Hải quan cửa khẩu Phó Bảng vào Chi cục Hải quan cửa khẩu Săm Pun với tên gọi chung là Chi cục Hải quan cửa khẩu Săm Pun, trực thuộc Cục Hải quan Hà Giang; Chi cục Hải quan cửa khẩu Chiềng Khương vào Chi cục Hải quan Sơn La thành Chi cục Hải quan Sơn La, trực thuộc Cục Hải quan Điện Biên.

Sáp nhập Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh vào Chi cục Hải quan Xuân Hải thành Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Xuân Hải, trực thuộc Cục Hải quan Hà Tĩnh; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Thuận An vào Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây, trực thuộc Cục Hải quan Thừa Thiên Huế; sáp nhập Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng vào Chi cục hải quan quản lý hàng đầu tư, gia công, trực thuộc Cục Hải quan Đà Nẵng.

Sáp nhập Chi cục Hải quan Kon Tum vào Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y với tên gọi Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y, trực thuộc Cục Hải quan Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum; sáp nhập Chi cục Hải quan Thông Bình vào Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà với tên gọi mới là Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà và sáp nhập Chi cục Hải quan Sở Thượng vào Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước với tên gọi mới là Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước; trực thuộc Cục Hải quan Đồng Tháp.

Sáp nhập Chi cục Hải quan Bắc Đai vào Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Hội Đông với tên gọi Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, trực thuộc Cục Hải quan An Giang; sáp nhập 2 Chi cục Hải quan cửa khẩu Hòn Chông và Chi cục Hải quan cửa khẩu Giang Thành vào Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hà Tiên với Tên gọi mới là Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, trực thuộc Cục Hải quan Kiên Giang.

Đồng thời, sáp nhập Chi cục Hải quan Hòa Trung vào Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Năm Căn với tên gọi Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Năm Căn, trực thuộc Cục Hải quan Cà Mau; sáp nhập Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai vào Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Lân với tên gọi là Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai, trực thuộc Cục Hải quan Quảng Ninh; sáp nhập Chi cục Hải quan Hưng Điền vào Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp trực với tên gọi Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, trực thuộc Cục Hải quan Long An.

Riêng tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính đã giải thể Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV II.

Cùng với sáp nhập và giải thể, Bộ Tài chính ban hành các quyết định thành lập mới 3 chi cục hải quan: Chi cục Hải quan Bến Tre trực thuộc Cục Hải quan Long An; Chi cục Hải quan Rạch Giá trực thuộc Cục Hải quan Kiên Giang; Chi cục Hải quan Bạc Liêu trực thuộc Cục Hải quan Cà Mau.

Bộ Tài chính cũng ra quyết định đổi tên 3 chi cục hải quan: Đổi tên Chi cục Hải quan cửa khẩu Bí Hà thành Chi cục Hải quan cửa khẩu Lý Vạn trực thuộc Cục Hải quan Cao Bằng; đổi tên Chi cục Hải quan Phước Tân thành Chi cục Hải quan cửa khẩu Phước Tân trực thuộc Cục Hải quan Tây Ninh; Đổi tên Chi cục Hải quan A Đớt thành Chi cục Hải quan cửa khẩu A Đớt trực thuộc Cục Hải quan Thừa Thiên Huế.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM