VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
02 hình thức thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

02 hình thức thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư Hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước. Trong đó, có quy định cụ thể về các hình thức thu ngân sách nhà nước.

Ngành Hải quan thu ngân sách gần 195 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng

Ngành Thuế: Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo nguồn thu ngân sách

Thu ngân sách nhà nước 8 tháng tăng 5,3%

Theo đó, Dự thảo thông tư đã quy định cụ thể 02 hình thức thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, bao gồm:

Thu bằng chuyển khoản

Theo Dự thảo, trong trường hợp thu bằng chuyển khoản từ tài khoản của người nộp ngân sách nhà nước tại ngân hàng, ngân hàng thực hiện trích tài khoản của người nộp ngân sách nhà nước chuyển vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước để ghi thu ngân sách nhà nước.

Trong trường hợp thu ngân sách bằng chuyển khoản từ tài khoản của người nộp ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước thực hiện trích tài khoản của người nộp ngân sách nhà nước để ghi thu ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, Dự thảo cũng hướng dẫn thu ngân sách bằng phương thức điện tử thông qua dịch vụ nộp thuế điện tử trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế hoặc cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan hoặc qua dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng thương mại như ATM, Internetbanking, Mobile banking, POS hoặc các hình thức thanh toán điện tử khác.

Thu bằng tiền mặt

Theo Dự thảo, thu ngân sách bằng tiền mặt có thể được thực hiện qua 05 đầu mối, cụ thể:

(1) Thực hiện trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước.

(2) Thu bằng tiền mặt tại ngân hàng thương mại để chuyển nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước.

(3) Thu bằng tiền mặt qua cơ quan thu hoặc tổ chức được cơ quan thu ủy nhiệm thu.

Dự thảo Thông tư nêu rõ, hình thức này được áp dụng đối với các khoản thuế, phí, lệ phí của các hộ kinh doanh không cố định, không thường xuyên, không có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại và có khó khăn trong việc nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước (do ở xa điểm thu của Kho bạc Nhà nước hoặc xa ngân hàng thương mại).

Hình thức này cũng áp dụng đối với người nộp ngân sách nhà nước nộp tiền mặt tại điểm làm thủ tục hải quan, nhưng tại địa điểm đó Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản không tổ chức điểm thu; hoặc cơ quan Thuế ủy nhiệm thu tiền mặt đối với số thuế phải nộp của các hộ khoán.

Cơ quan thu hoặc tổ chức được cơ quan thu ủy nhiệm thu có trách nhiệm thu tiền từ người nộp ngân sách nhà nước, sau đó nộp toàn bộ số tiền đã thu được vào Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản theo đúng thời hạn quy định.

(4) Thu qua các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thu phạt trực tiếp hoặc được ủy nhiệm thu phạt theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn Luật.

(5) Ủy ban nhân dân cấp xã được phép thu các khoản thuộc nhiệm vụ thu của ngân sách cấp xã; sau đó, làm thủ tục nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước cấp huyện hoặc nộp vào quỹ của ngân sách xã để chi theo chế độ quy định (trường hợp các xã ở vùng sâu, vùng xa chưa có điều kiện giao dịch thường xuyên với Kho bạc Nhà nước).

Việc tổ chức thu, nộp ngân sách xã được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM