10 tháng, Kho bạc Nhà nước huy động vào ngân sách đạt 83,5% kế hoạch

(Taichinh) -

Kho bạc Nhà nước cho biết, tính đến ngày 20/10/2017, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã huy động cho ngân sách nhà nước đạt 153.079,7 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, bằng 83,5% kế hoạch (kế hoạch năm 2017 là 183.300 tỷ đồng).

Ước tính đến ngày 31/10/2017, toàn hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên ước đạt 624.835 tỷ đồng, bằng 69,2% dự toán. Ảnh minh họa. Nguồn: InternetƯớc tính đến ngày 31/10/2017, toàn hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên ước đạt 624.835 tỷ đồng, bằng 69,2% dự toán. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trong đó, tháng 10/2017, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tổ chức 3 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đã huy động được 4.900 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước (NSNN) và cho đầu tư phát triển.

Trong công tác kiểm soát chi, ước tính đến ngày 31/10/2017, toàn hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên ước đạt 624.835 tỷ đồng, bằng 69,2% dự toán (trong đó kiểm soát chi trung ương là 293.672 tỷ đồng; kiểm soát chi địa phương là  331.163 tỷ đồng). Số tiền được kiểm soát này không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng.

Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, hệ thống KBNN đã phát hiện ước khoảng 16.868 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, qua đó yêu cầu các đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 25 tỷ đồng.

Trong thanh toán vốn đầu tư, ước tính đến ngày 31/10/2017, lũy kế giải ngân qua hệ thống KBNN thuộc nguồn Chính phủ giao giải ngân dự kiến là 183.736,3 tỷ đồng, đạt 59,8% kế hoạch (kế hoạch Chính phủ giao năm 2017 là 307.122,6 tỷ đồng).

Lũy kế giải ngân vốn xây dựng cơ bản ước tính đến ngày 31/10/2017 là 170.848,5 tỷ đồng, đạt 63,1% kế hoạch; vốn trái phiếu chính phủ giải ngân đạt 6.759,6 tỷ đồng, bằng 27,3% kế hoạch; vốn chương trình mục tiêu giải ngân là 6.131,2 tỷ đồng, bằng 52,2% kế hoạch; Nguồn vốn khác giải ngân dự kiến là 20.081,3 tỷ đồng, bằng 67,6% kế hoạch (kế hoạch là 27.482,8 tỷ đồng). Thông qua công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối 59 tỷ đồng.

Như vậy, trong 10 tháng qua, thông qua công tác kiểm soát chi, toàn hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán là 84 tỷ đồng cả trong chi thường xuyên và chi đầu tư.

PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục