VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

10 tháng, kiểm soát, thanh toán 893.819,1 tỷ đồng cho chi thường xuyên và chi đầu tư

Ước đến hết ngày 31/10/2018, toàn hệ thống đã kiểm soát, thanh toán 893.819,1 tỷ đồng cho chi thường xuyên và chi đầu tư.

Kho bạc Nhà nước:

10 tháng, kiểm soát, thanh toán 893.819,1 tỷ đồng cho chi thường xuyên và chi đầu tư

Theo số liệu mới nhất từ Kho bạc Nhà nước (KBNN), ước đến hết ngày 31/10/2018, toàn hệ thống đã kiểm soát, thanh toán 893.819,1 tỷ đồng cho chi thường xuyên và chi đầu tư.

Bộ Tài chính đã cắt giảm 3000 đầu mối các đơn vị

4 giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính của Kho bạc Nhà nước

Quản lý chặt chẽ nguồn thu, mở rộng cơ sở thuế

Huy động được 411 tỷ đồng trái phiếu chính phủ tại phiên ngày 17/10/2018

Sửa quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

Cụ thể, vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2018 giải ngân qua hệ thống KBNN đạt trên 222.025 tỷ đồng, đạt 57,6% kế hoạch.
Trong đó, nguồn Chính phủ giao giải ngân trên 220.403 tỷ đồng, đạt 57,9% kế hoạch (bao gồm: vốn xây dựng cơ bản giải ngân trên 180.771 tỷ đồng, đạt 60,4% kế hoạch; Vốn trái phiếu chính phủ giải ngân trên 12.828 tỷ đồng, đạt 30,6% kế hoạch; Vốn chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân gần 26.804 tỷ đồng, đạt 67,6% kế hoạch). Nguồn thu để lại giải ngân trên 1.621 tỷ đồng, đạt 37,2% kế hoạch KBNN nhận được.

Đặc biệt, thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, toàn hệ thống KBNN từ chối ước đạt 56,5 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định...

PV. (Tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm