VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

10 tháng, ngành Thuế tăng thu gần 14 nghìn tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra

10 tháng đầu năm 2017, cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 258 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết truy thu, truy hoàn và phạt 783,37 tỷ đồng.

10 tháng, ngành Thuế tăng thu gần 14 nghìn tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra

Tổng cục Thuế cho biết, 10 tháng đầu năm 2017, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện 72.026 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 79,54% kế hoạch năm 2017, bằng 110,39% so với cùng kỳ năm 2016. Kết quả này góp phần tăng thu là 13.972,37 tỷ đồng, bằng 134,64% so với cùng kỳ năm 2016.

Bắc Ninh: Truy thu hàng trăm tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế

Cơ quan thuế: Nhiều khó khăn trong thanh tra chống chuyển giá

Thanh tra ngành Tài chính: Trọng tâm, kịp thời, hiệu quả

9 tháng, số thuế kiến nghị thu hồi hơn 9.616 tỷ đồng

Siết chặt kiểm tra hàng hóa nhập khẩu, chuyển khẩu tuyến đường sắt

Hà Nam: Thêm 250 doanh nghiệp phải thanh tra thuế

Sẽ thanh tra 100% doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro về thuế

Nhiều giải pháp chống thất thu thuế hiệu quả

Công tác thanh tra, kiểm tra thuế đã giảm khấu trừ 1.275,77 tỷ đồng, bằng 164,13% so với cùng kỳ năm 2016; giảm lỗ 24.367,54 tỷ đồng bằng 146,72% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách qua thanh tra, kiểm tra là 10.079,23 tỷ đồng, đạt 72,14% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra và bằng 170,45% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo Tổng cục Thuế, trong 10 tháng đầu năm 2017, cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 258 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết truy thu, truy hoàn và phạt 783,37 tỷ đồng; giảm lỗ 3.277,4 tỷ đồng; giảm khấu trừ 15,5 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 2.195,02 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cũng đã thực hiện thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế GTGT là 5.444 quyết định hoàn thuế trước, kiểm tra sau với giá trị đã hoàn là 23.975 tỷ đồng.

Trong đó, hoàn thuế phát sinh trước năm 2017 là 4.244 quyết định với giá trị là 17.172 tỷ đồng; hoàn thuế phát sinh năm 2017 đã thanh tra, kiểm tra là 1.200 quyết định với giá trị là 6.802 tỷ đồng; tổng số tiền phải thu hồi hoàn thuế, truy hoàn thuế và xử lý vi phạm hành chính là 212,6 tỷ đồng.

Bên cạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, ngành Thuế cũng thực hiện đôn đốc các khoản thu sau kết luận của cơ quan Kiểm toán Nhà nước trong các năm 2014, 2015.

Cụ thể, ngành Thuế đã thực hiện đôn đốc, thu nộp vào ngân sách là 7.036,36 tỷ đồng đối với năm 2014,  đạt 89,93% số kiến nghị tăng thu; số còn phải thực hiện thu hồi là 787,6 tỷ đồng.  Với năm 2015, ngành Thuế thực hiện đôn đốc, nộp vào ngân sách là 6.285 tỷ đồng, đạt 73,12% số kiến nghị tăng thu; số còn phải thực hiện là 2.284,3 tỷ đồng.

Liên quan đến hành vi trốn thuế và mua bán hóa đơn bất hợp pháp, Tổng cục Thuế cho biết, 9 tháng đầu năm 2017, cơ quan thuế đã chuyển cơ quan công an 657 hồ sơ có hành vi trốn thuế và mua bán hóa đơn bất hợp pháp.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM