VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
2 tháng, thu ngân sách đạt 12,7% dự toán năm

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

2 tháng, thu ngân sách đạt 12,7% dự toán năm

(Tài chính) Tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến ngày 15/2 ước đạt 99,4 nghìn tỷ đồng, bằng 12,7% dự toán năm.

Ngày 26/2, Tổng cục Thống kê cho hay trong số này, thu nội địa đạt 71,6 nghìn tỷ đồng, bằng 13,3%; thu từ dầu thô đạt 10,6 nghìn tỷ đồng, bằng 12,4%.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 16,8 nghìn tỷ đồng, bằng 10,9%. Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 22,9 nghìn tỷ đồng, bằng 12,4% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 17 nghìn tỷ đồng, bằng 15,3%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước đạt 16,6 nghìn tỷ đồng, bằng 15,5%; thuế thu nhập cá nhân đạt 5,9 nghìn tỷ đồng, bằng 12,4%; thuế bảo vệ môi trường đạt 1,3 nghìn tỷ đồng, bằng 10,1%; thu phí, lệ phí đạt 1,1 nghìn tỷ đồng, bằng 10,8%.

Tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/2 ước đạt 114,7 nghìn tỷ đồng, bằng 11,4% dự toán năm. Trong đó chi đầu tư phát triển đạt 15,2 nghìn tỷ đồng, bằng 9,3% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 15 nghìn tỷ đồng, bằng 9,5%); chi trả nợ và viện trợ 18,1 nghìn tỷ đồng, bằng 15%...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM