VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
 3 tháng phúc tập được 97.848 tờ khai hải quan

Cục Hải quan Bình Dương sơ kết công tác phúc tập

Hải quan Bình Dương:

3 tháng phúc tập được 97.848 tờ khai hải quan

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra nội bộ đã được Tổng cục Hải quan phê duyệt, trong 3 tháng đầu năm 2019, Cục Hải quan Bình Dương đã thực hiện phúc tập được 97.848 tờ khai; trong đó, phát hiện 02 trường hợp tăng thuế với số tiền 23.864.482 đồng.

Hải quan Bình Dương: Sức bật từ cải cách, hiện đại hóa

Quý I, Hải quan Bình Dương thu ngân sách đạt 2.775 tỷ đồng

Hải quan Bình Dương với 9 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Trang bị thêm máy soi container di động cho Hải quan Bình Dương

Hàng năm thực hiện theo Kế hoạch kiểm tra nội bộ đã được Tổng cục Hải quan phê duyệt, Cục Hải quan Bình Dương đã tổ chức triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra nội bộ đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc liên quan đến tất cả các mảng công tác chuyên môn nghiệp vụ như: Giám sát quản lý; Thuế xuất nhập khẩu; Quản lý rủi ro…

Qua các cuộc kiểm tra nội bộ đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các đơn vị khi thực hiện chuyên môn nghiệp vụ và kiến nghị các đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trong kết luận kiểm tra.

Xuất phát từ những nội dung trên, nhận thấy cần thiết phải xây dựng Sổ tay hướng dẫn thực hiện công tác phúc tập để kiểm tra lại các tờ khai xuất khẩu nhập khẩu đã thông quan, phòng ngừa, hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện quy trình nghiệp vụ trong thông quan và thống nhất thực hiện công tác phúc tập tại các Chi cục trực thuộc Cục Hải quan Bình Dương.

Vừa qua, Phòng giám sát quản lý đã tham mưu Lãnh đạo Cục ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện công tác phúc tập để triển khai thực hiện thống nhất trong phạm vi toàn Cục.

Sau khi Sổ tay được ban hành, các Chi cục đã tổ chức triển khai áp dụng thực hiện bằng việc ban hành quyết định thành lập/kiện toàn Tổ công tác phúc tập của Chi cục, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo, công chức thực hiện. Hàng tuần, hàng tháng thực hiện báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trong các cuộc họp giao ban của đơn vị.

Qua 03 tháng triển khai thực hiện, kết quả tổng hợp toàn Cục đã thực hiện phúc tập được 97.848 tờ khai, trong đó phát hiện 02 trường hợp tăng thuế với số tiền 23.864.482 đồng.

Ngoài ra, qua việc thực hiện công tác phúc tập, cán bộ phúc tập đã báo cáo lãnh đạo Chi cục kịp thời để chỉ đạo Bộ phận nghiệp vụ chấn chỉnh, sửa chữa những thiếu sót nhỏ như: Invoice, Packing list, Bill, C/O... không phù hợp tờ khai do nhầm lẫn trong quá trình bấm hồ sơ hoặc hồ sơ điện tử còn thiếu trên hệ thống V5 thì yêu cầu DN truyền bổ sung;…

Nhìn chung, qua 3 tháng triển khai thực hiện Sổ tay hướng dẫn công tác phúc tập, các Chi cục đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng theo hướng dẫn, chất lượng công tác phúc tập được cải thiện hơn, từng bước đi vào nề nếp, hiệu quả ngày càng được nâng cao.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM