VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

 4 tháng đầu năm, huy động gần 75 nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước

Kho bạc Nhà nước:

4 tháng đầu năm, huy động gần 75 nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước

Kho bạc Nhà nước thông tin, tính đến ngày 25/4/2017, hệ thống Kho bạc đã huy động được 74.647,5 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước thông qua phát hành trái phiếu chính phủ trong nước, tỷ lệ đạt 40,7% kế hoạch năm 2017 (283.300 tỷ đồng). Riêng trong tháng 4/2017, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 18.150 tỷ đồng.

2015 - thời cơ thuận lợi để huy động vốn trái phiếu chính phủ ở thị trường quốc tế

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn dài “hút khách”

Điều hành chi Ngân sách Nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm

Về kiểm soát chi thường xuyên: Tính đến ngày 30/4/2017, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát khoảng 232.225 tỷ đồng chi thường xuyên của Ngân sách Nhà nước thông qua Kho bạc Nhà nước (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng), đạt 25,7% dự toán chi thường xuyên năm 2017. Trong đó: Trung ương là 111.468 tỷ đồng; địa phương là 120.757 tỷ đồng.

Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã phát hiện gần 4.200 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 4,8 tỷ đồng.

Về thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản: Ước đến ngày 30/4/2017, lũy kế vốn đầu tư giải ngân qua hệ thống Kho bạc Nhà nước ước đạt 52.603,7 tỷ đồng, đạt 17,8% so với kế hoạch Nhà nước giao (Kế hoạch Nhà nước giao năm 2017 đến thời điểm báo cáo là 294.818 tỷ đồng).

Trong đó, nguồn Chính phủ giao là 47.223,8 tỷ đồng, đạt 17,1% kế hoạch, bao gồm: Vốn xây dựng cơ bản là 46.748,5 tỷ đồng, đạt 17,7% kế hoạch Nhà nước giao; vốn trái phiếu chính phủ là 0 tỷ đồng, đạt 0% kế hoạch Nhà nước giao; vốn chương trình mục tiêu là 475,3 tỷ đồng, đạt 3,8% kế hoạch Nhà nước giao. Nguồn vốn khác là 5.379,9 tỷ đồng, đạt 29,9% kế hoạch năm Kho bạc Nhà nước nhận được từ cơ quan tài chính.

Kết quả từ chối thanh toán tính đến 30/4/2017, thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã từ chối thanh toán 12,5 tỷ đồng, số tiền từ chối này là do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định…

PV.

Có thể bạn quan tâm