chữ ký số tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, số lượng chữ ký số đã đăng ký là 803 chữ ký số. Trong đó, số lượng doanh nghiệp tại địa bàn Quảng Ninh đã đăng ký chữ ký số là 210 doanh nghiệp với số lượng chữ ký số là 287 chữ ký số."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

552 doanh nghiệp đăng ký chữ ký số tại Hải quan Quảng Ninh

Hải quan Quảng Ninh đang triển khai hiệu quả chữ ký số công cộng trong TTHQĐT. Nguồn: internet

552 doanh nghiệp đăng ký chữ ký số tại Hải quan Quảng Ninh

(Tài chính) Tính tới ngày 17/12/2013, đã có 552 doanh nghiệp đăng ký chữ ký số tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, số lượng chữ ký số đã đăng ký là 803 chữ ký số. Trong đó, số lượng doanh nghiệp tại địa bàn Quảng Ninh đã đăng ký chữ ký số là 210 doanh nghiệp với số lượng chữ ký số là 287 chữ ký số.

Tính từ 1/11/2013 tới nay, số lượng tờ khai sử dụng chữ ký số tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh là 3046 tờ khai trên tổng số 3.822 tờ khai, đạt tỷ lệ 79,70%. Số lượng doanh nghiệp khai báo dùng chữ ký số là 319 doanh nghiệp trên tổng số 402 doanh nghiệp khai báo, đạt tỷ lệ 79,35%.

Chi cục Hải quan Móng Cái là nơi có số lượng tờ khai, doanh nghiệp thực hiện chữ ký số nhiều nhất. Cụ thể: Tại Hải quan Bắc Luân có 99/126 doanh nghiệp khai báo chữ ký số với 743/864 tờ khai sử dụng chữ ký số (đạt 86,00%); tại Hải quan Ka Long: 131/151 doanh nghiệp (đạt 86,75%) và 1.106/1.197 tờ khai (92,40%) khai báo chữ ký số.

Để triển khai sử dụng chữ ký số công cộng trong hải quan điện tử đạt hiệu quả, trước đó, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và đại lý hải quan trên địa bàn về nội dung Quyết định 2341/QĐ-BTC của Bộ Tài chính; đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương tiến hành đăng ký chữ ký số. Phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp chữ ký số đưa nội dung hướng dẫn việc đăng ký sử dụng chữ ký số công cộng tại các lớp đào tạo về hệ thống VNACCS/VCIS dành cho doanh nghiệp.

Các Chi cục Hải quan trực thuộc cũng đã thông báo đến các doanh nghiệp làm thủ tục Hải quan việc nâng cấp phần mềm khai báo Hải quan điện tử lên phiên bản mới nhất cũng như địa chỉ khai báo thủ tục Hải quan điện tử dùng chữ ký số của Hải quan Quảng Ninh.

Có thể bạn quan tâm