VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

6 tháng đầu năm 2016: Công tác thanh tra đạt được kết quả tích cực

Ngày 04/7/2016, Thanh tra Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ và toàn thể cán bộ, công chức Thanh tra Bộ.

Thắt chặt kỷ luật, kỷ cương ngân sách là đòi hỏi cấp thiết

Ngành Tài chính tiếp tục vượt khó đi lên, có nhiều đề xuất tham mưu đột phá

Triển khai hiệu quả, kịp thời nhiệm vụ tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm

Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường quản lý thu phí, lệ phí

Thứ trưởng Vũ Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Chánh Thanh tra Trần Văn Vượng cho biết, ngay từ đầu năm Thanh tra Bộ đã đôn đốc, phối hợp với Thanh tra các Tổng cục lựa chọn và triển khai ngay các cuộc thanh tra, kiểm tra trong kế hoạch đã được phê duyệt xét thấy có rủi ro cao, có khả năng tăng thu ngân sách lớn; đồng thời rà soát, phân tích để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra cho phù hợp với thực tiễn thông qua công tác giám sát thực tế và việc thực hiện phân tích rủi ro ngay từ quý I/2016, do đó các cuộc thanh tra đã đi trọng tâm, trọng điểm và phát huy hiệu quả cao hơn.

Sáu tháng đầu năm 2016, Thanh tra Bộ và các đơn vị thuộc Bộ đã triển khai thực hiện 25.376 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 316.690 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế; thực hiện kiểm tra nội bộ 943 cuộc. Kết quả thanh tra, kiểm tra của các kết luận đã lưu hành đã phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính 7.103.857 triệu đồng; đồng thời, kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý tài chính ngân sách, tiền, tài sản nhà nước và kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách liên quan đến công tác quản lý, điều hành tài chính ngân sách của đất nước.

Về công tác xử lý sau thanh tra, Thanh tra Bộ đã chủ động đôn đốc các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị thanh tra, các đơn vị thực hiện các kiến nghị xử lý về tài chính; theo dõi, xử lý nộp ngân sách các khoản thu vào tài khoản tạm giữ được thực hiện kịp thời, theo đúng chế độ quy định.

Chánh Thanh tra Trần Văn Vượng trình bày báo cáo tại Hội nghị

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Thanh tra Bộ đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, cụ thể:

Một là, tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Tài chính, nhiệm vụ của ngành trong quản lý và điều hành tài chính ngân sách. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính 2016 đã được Bộ phê duyệt và những nhiệm vụ đột xuất được giao.

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dụng và phương pháp thanh tra, kiểm tra để nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra; Tổ chức thực hiện tốt các quy định pháp luật về hoạt động thanh tra, kiểm tra; hạn chế tình trạng kéo dài thời gian lưu hành kết luận thanh tra do những nguyên nhân chủ quan.

Ba là, tăng cường theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; làm rõ nguyên nhân việc thực hiện chậm hoặc thực hiện thiếu triệt để những kiến nghị, đề xuất biện pháp khắc phục.

Bốn là, chú trọng, tổ chức thực hiện để công khai, minh bạch về kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công khai từ chương trình, kế hoạch và kết quả.

Năm là, thực hiện tốt công tác tiếp dân, nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; Tham mưu giúp Bộ và tham gia ý kiến với các đơn vị trực thuộc Bộ về việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Vũ Thị Mai biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Thanh tra Bộ Tài chính 6 tháng đầu năm, đặc biệt là về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đề nghị Thanh tra Bộ cần tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh triển khai thực hiện kế hoạch đã đề ra, đảm bảo cả về tiến độ thời gian và chất lượng thanh tra; Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong ngành trong công tác thanh, kiểm tra. Đảm bảo thời gian hoàn thành các báo cáo đúng tiến độ đề ra, chủ động hơn nữa trong công tác thanh, kiểm tra. Phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao góp phần vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của ngành tài chính, trong đó thanh tra là 1 trong những công cụ phát hiện và xử lý truy thu những khoản sai phạm về thuế, góp phần tăng thu, đảm bảo chi tiêu đúng chế độ quy định.

Theo mof.gov.vn

Có thể bạn quan tâm