VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

6 tháng đầu năm 2016: Tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng gần 26%

6 tháng đầu năm 2016: Tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng gần 26%.

6 tháng đầu năm 2016: Tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng gần 26%

Theo báo cáo của Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác cuối năm 2016, tổng doanh thu phí bảo hiểm trong 6 tháng đầu năm 2016 tăng 25,92% so với cùng kỳ năm 2015.

Cải cách thuế, bảo hiểm: Mục tiêu ASEAN-4 không còn xa

Chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 6/2016

Giải pháp phát triển bền vững bảo hiểm vi mô ở Việt Nam

Giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

Doanh thu phí bảo hiểm đạt 38.613 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2016, nhờ sự triển khai đồng bộ các giải pháp Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên hầu hết các lĩnh vực hoạt động. Theo đó, tổng doanh thu phí bảo hiểm trong 6 tháng đầu năm ước đạt 38.613 tỷ đồng, tăng 25,92% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 17.580 tỷ đồng (tăng 15%); doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 21.033 tỷ đồng (tăng 36,78%). Tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới ước đạt 3.036 tỷ đồng, tương đương với cùng kỳ năm 2015; Tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm là 277 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2015.

Tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 218.219 tỷ đồng, trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ là 61.000 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là 157.219 tỷ đồng. Các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế 171.171 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đạt khoảng 32.868 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đạt khoảng 138.303 tỷ đồng. Các doanh nghiệp bảo hiểm cũng đã chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 16.045 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước là 7.735 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước là 8.310 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm cũng đã hoàn thành kế hoạch thanh tra 3 đơn vị (Liberty, Bảo Long và BSH), lưu hành kết luận thanh tra và tiến hành kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị tại kết luận thanh tra của 03 doanh nghiệp bảo hiểm (Fubon Life; Hanwha Life và Grass Savoye Willis).

Lĩnh vực bảo hiểm cũng đã khẳng định được vị thế của mình là kênh thu hút vốn đầu tư dài hạn cho nền kinh tế, góp phần tái cơ cấu nợ công và ổn định kinh tế vĩ mô với việc các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã đấu thầu thành công 431 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 20 năm và 6.466 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 30 năm (lần lượt tương ứng 3,6% và 53,9% kế hoạch phát hành cả năm của Kho bạc Nhà nước).

Trong 6 tháng đầu năm, thị trường bảo hiểm hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đề ra tại Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp bảo hiểm theo Quyết định số 1826/QĐ-TTg về cơ bản đã hoàn thành đúng lộ trình và đạt được kết quả tích cực. Theo đó, 46/47 doanh nghiệp bảo hiểm đều bảo đảm khả năng thanh toán, đáp ứng nhu cầu trả tiền bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm. Các sản phẩm bảo hiểm tăng cả về số lượng và chất lượng, mạng lưới hoạt động, kênh phân phối được mở rộng và chuyên nghiệp hóa, chất lượng dịch vụ khách hàng được nâng cao; hiện tượng khép kín, độc quyền ngành được xóa bỏ; thông tin về doanh nghiệp bảo hiểm được công khai, minh bạch.

Bên cạnh đó, trong 06 tháng đầu năm 2016, Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm cũng đã tích cực, chủ động hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhằm bảo đảm thống nhất hiệu lực thi hành với một số văn bản luật có liên quan như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật cũng như bảo đảm thực hiện cam kết song phương và đa phương Việt Nam đã ký kết.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ trình Bộ ban hành công văn hướng dẫn các doanh nghiệp bảo hiểm và các địa phương xử lý vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách lớn của nhà nước như Chính sách bảo hiểm thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP,Chính sách bảo hiểm nông nghiệp; phối hợp với các bộ, ngành có liên quan trong công tác phát triển thị trường và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng….

Nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016

Trong 6 tháng cuối năm 2016 và các năm tiếp theo, Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm sẽ tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp luật cho thị trường bảo hiểm, nghiên cứu ban hành các văn bản, Thông tư hướng dẫn Nghị định mới về bảo hiểm đã được phê duyệt, đảm bảo phát triển ổn định giai đoạn 2016-2020 và các giai đoạn tiếp theo.

Đồng thời, tiếp tục tái cấu trúc doanh nghiệp bảo hiểm đặc biệt với công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông (VASS); Nghiên cứu để có cải tiến căn bản, rõ rệt hơn nữa trong quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra trong từng giai đoạn; Thúc đẩy phát hành trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 20 năm và 30 năm.

Bên cạnh đó, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ khách hàng; định hướng phương thức phê chuẩn và thiết kế sản phẩm mới, xây dựng quy tắc, điều khoản và cơ sở kỹ thuật mẫu.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác cuối năm 2016 của Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà yêu cầu Cục cần tiếp tục công tác đào tạo nguồn nhân lực, tuyên truyền, củng cố, kiện toàn bộ máy lãnh đạo cho một số phòng nghiệp vụ đảm bảo công tác điều hành, thực hiện nhiệm vụ hiệu quả nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2016 và những năm tiếp theo.

N. Ánh

Có thể bạn quan tâm