VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

7 tháng, thu ngân sách tăng 11,6% so với cùng kỳ

Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước thực hiện tháng 7 ước đạt 98,9 nghìn tỷ đồng. Nguồn: internet

7 tháng, thu ngân sách tăng 11,6% so với cùng kỳ

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2017, thu ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm 2017 tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Đẩy mạnh quản lý thu và chống thất thu ngân sách nhà nước

Quy định về xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018

Điểm mới về lập kế hoạch thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2018-2020

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước thực hiện tháng 7 ước đạt 98,9 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5 nghìn tỷ đồng so với tháng 6/2017. Nhờ đó, tổng số thu của cả 7 tháng đầu năm ước đạt 666,68 nghìn tỷ đồng, bằng 55% dự toán,tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 532,5 nghìn tỷ đồng, bằng 53,8% dự toán, tăng 9,4% so với cùng kỳ; thu từ dầu thô ước đạt trên 27 nghìn tỷ đồng, đạt gần 80% dự toán, tăng trên 16% so với cùng kỳ; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 165 nghìn tỷ đồng, bằng 57,9% dự toán, tăng 8,9 % so với cùng kỳ.

Thu ngân sách của các địa phương đạt khá. Ước tính cả nước có 43/63 địa phương thu nội địa đạt từ 56% dự toán trở lên, trong đó không kể thu tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết thì có 12 địa phương đạt trên 62% dự toán; 52/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm 2016.

Về chi ngân sách, Bộ Tài chính cho biết, tổng chi ngân sách nhà nước tháng 7 ước trên 110 nghìn tỷ đồng, lũy kế chi 7 tháng đạt 695,16 nghìn tỷ đồng, bằng 50% dự toán, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2016.
Theo đó, tổng chi ngân sách nhà nước 7 tháng đạt 695,16 nghìn tỷ đồng, bằng 50% dự toán, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt khoảng 119,36 nghìn tỷ đồng, bằng 33,4% dự toán, tăng 15,1% cùng kỳ năm 2016; Chi thường xuyên ước thực hiện 7 tháng đạt trên 511 nghìn tỷ đồng, bằng 57% dự toán, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2016; Chi dự trữ quốc gia ước thực hiện 7 tháng đạt 240 tỷ đồng, bằng 28,2% dự toán; chi trả nợ lãi đạt hơn 62 nghìn tỷ đồng, bằng 63% dự toán.

PV.

Có thể bạn quan tâm