VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

8 tháng, thoái vốn gần 3000 tỷ đồng, thu về trên 5.700 tỷ đồng

8 tháng đầu năm 2016, các đơn vị đã thoái vốn được 2.921 tỷ đồng, thu về 5.767 tỷ đồng. Nguồn: internet

8 tháng, thoái vốn gần 3000 tỷ đồng, thu về trên 5.700 tỷ đồng

Số liệu thống kê mới nhất của Bộ Tài chính cho thấy, trong 8 tháng đầu năm 2016, các đơn vị đã thoái vốn được gần 3000 tỷ đồng, thu về cho ngân sách nhà nước trên 5.500 tỷ đồng .

Thủ tướng yêu cầu Sabeco và Habeco phải niêm yết trên sàn chứng khoán

Các tập đoàn, tổng công ty đã thoái vốn hơn 2.920 tỷ đồng

Đề xuất về bán cổ phần doanh nghiệp nhà nước cho nhà đầu tư chiến lược

Tiếp tục cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước theo lộ trình

Cụ thể, trong 8 tháng đầu năm 2016, các đơn vị đã thoái vốn được 2.921 tỷ đồng, thu về 5.767 tỷ đồng.

Trong đó, tại 5 lĩnh vực nhạy cảm (gồm: Chứng khoán, Bảo hiểm, Ngân hàng – Tài chính, Bất động sản, Quỹ đầu tư), các Tập đoàn, Tổng công ty đã thoái vốn được 381 tỷ đồng, thu về 424 tỷ đồng.

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã bán 1.277 tỷ đồng, thu về 3.374 tỷ đồng.

Tại các lĩnh vực khác, các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước đã thoái vốn được 1.261 tỷ đồng, thu về 1.968 tỷ đồng.

Về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, lũy kế 08 tháng đầu năm 2016 (tính đến ngày 20/8/2016) đã có 48 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa.

Trong số 48 doanh này có 06 Tổng công ty, gồm: 02 Tổng Công ty thuộc Bộ Công Thương (Tổng Công ty Máy và Thiết bị công nghiệp gồm công ty mẹ và 4 công ty con; Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp (công ty mẹ và 5 công ty con); 01 Tổng Công ty thuộc Bộ Xây dựng (Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - VNCC); 01 Tổng Công ty thuộc Bộ Quốc phòng (Tổng Công ty 36 gồm công ty mẹ và 01 công ty con); 02 Tổng Công ty thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Tổng Công ty Lâm nghiệp gồm công ty mẹ và 6 công ty con; và Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp).

Tổng giá trị thực tế của 48 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa là 31.905 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 23.280 tỷ đồng.

PV.

Có thể bạn quan tâm