VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

9 tháng đầu năm, lũy kế thu đạt 843 nghìn tỷ đồng

Tổng chi NSNN trong tháng 9 ước đạt 111 nghìn tỷ đồng. Nguồn: Internet

9 tháng đầu năm, lũy kế thu đạt 843 nghìn tỷ đồng

Theo số liệu thống kê mới nhất Bộ Tài chính vừa công bố, thực hiện thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) lũy kế thu 9 tháng đạt 843 nghìn tỷ đồng, bằng 69,5% dự toán năm, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2016.

9 tháng, Tổng cục Thuế thu ngân sách đạt 71% dự toán

Bộ Tài chính dẫn đầu về chỉ số Vietnam ICT Index 2017

Sẽ thanh tra 100% doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro về thuế

Giải bài toán thu ngân sách nhà nước 10.000 tỷ đồng

Trong đó, về thu nội địa, trong tháng 9 ước đạt 57,7 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 9 tháng đạt 663,7 nghìn tỷ đồng, bằng 67% dự toán năm, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2016; riêng thu nội địa trừ đất, xổ số kiến thiết, cổ tức, lợi nhuận còn lại và tiền bán bớt cổ phần sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp, ước đạt 519,3 nghìn tỷ đồng, bằng 66,4% dự toán năm, tăng 9,1% so cùng kỳ năm 2016.

Theo Bộ Tài chính, về tiến độ thu ngân sách của các địa phương cơ bản đạt khá so dự toán năm và tăng so với cùng kỳ năm 2016.

Ước tính, trên cả nước có 43/63 địa phương thu đạt trên 72% dự toán năm và 58/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm 2016, 5 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.

Về thu từ dầu thô: Thu ngân sách từ dầu thô tháng 9 ước đạt 3,8 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 9 tháng đạt 34 nghìn tỷ đồng, bằng 88,9% dự toán năm, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2016.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu: tổng số thu tháng 9 ước đạt 22 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 9 tháng đạt 214 nghìn tỷ đồng, bằng 75,1% dự toán năm, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2016. Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ gần 71,4 nghìn tỷ đồng, thu cân đối NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 142,6 nghìn tỷ đồng, bằng 79,2% dự toán năm, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Về tổng chi NSNN trong tháng 9 ước đạt 111 nghìn tỷ đồng. Lũy kế chi 9 tháng đạt 904,6 nghìn tỷ đồng, bằng 65,1% dự toán năm, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, chi đầu tư phát triển thực hiện tháng 9 ước đạt 29,57 nghìn tỷ đồng. Lũy kế chi 9 tháng đạt 166,6 nghìn tỷ đồng, bằng 46,6% dự toán năm, tăng 4,1% cùng kỳ năm 2016. Riêng giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn NSNN ước đạt 53,1% dự toán năm (cùng kỳ năm 2016 đạt 56% dự toán); vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân đến nay chỉ đạt khoảng 3,5 nghìn tỷ đồng, bằng 7% dự toán năm.

Tháng 9/2017, về chi dự trữ quốc gia đã thực hiện ước đạt 63 tỷ đồng. Lũy kế chi 9 tháng đạt 361 tỷ đồng, bằng 42,5% dự toán năm.

Chi trả nợ và viện trợ đã thực hiện chi tháng 9 ước đạt 7,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế chi 9 tháng đạt 75,35 nghìn tỷ đồng, bằng 76,2% dự toán năm, tăng 15,6% so cùng kỳ năm 2016.

Chi thường xuyên thực hiện tháng 9 ước đạt 73,66 nghìn tỷ đồng. Lũy kế chi 9 tháng đạt 659,25 nghìn tỷ đồng, bằng 73,6% dự toán năm, tăng 7% so cùng kỳ năm 2016.

PV.

Có thể bạn quan tâm