VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
9 tháng, Tổng cục Thuế thu ngân sách đạt 71% dự toán

9 tháng đầu năm 2017, tổng thu NSNN do cơ quan thuế quản lý ước đạt 687.768 tỷ đồng, bằng 71% dự toán.

9 tháng, Tổng cục Thuế thu ngân sách đạt 71% dự toán

Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 9/2017 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 61.500 tỷ đồng, bằng 6,3% so với dự toán và bằng 111,2% so với cùng kỳ năm 2016. Lũy kế thu ngân sách 9 tháng năm 2017 của ngành Thuế ước đạt 687.768 tỷ đồng, bằng 71% dự toán, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Số thu của ngành Thuế tiếp tục tăng trưởng mạnh

Giải bài toán thu ngân sách nhà nước 10.000 tỷ đồng

Thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2017

Giao nhiệm vụ thu ngân sách trung ương đến từng cục thuế

Tiếp tục công khai danh sách 121 doanh nghiệp nợ thuế, phí

Trong đó, thu từ dầu thô tháng 9 ước đạt 3.800 tỷ đồng, bằng 9,9% dự toán, bằng 129,9% so với cùng kỳ, trên cơ sở sản lượng thanh toán ước đạt 1.130 nghìn tấn, giá dầu thanh toán trong tháng 9 ước đạt 52 USD/thùng, bằng 104% giá dự toán, cao hơn khoảng 7,3 USD/thùng so với cùng kỳ. Lũy kế thu từ dầu thô 9 tháng 2017 ước đạt 34.060 tỷ đồng, bằng 88,9% dự toán, tăng 14,1% so cùng kỳ năm 2016.

Theo Tổng cục Thuế, thu từ dầu thô đạt khá chủ yếu do giá dầu thanh toán bình quân 9 tháng ước đạt 53,37 USD/thùng, cao hơn 3,37 USD/thùng so với giá dự toán và tăng 28,3% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thanh toán 9 tháng ước đạt 10.187 nghìn tấn, bằng 82,9% so với dự toán, bằng 89,4% so với cùng kỳ năm trước.

Thu nội địa tháng 9/2017 ước đạt 57.700 tỷ đồng, bằng 6,2% dự toán. Luỹ kế thu nội địa 9 tháng ước đạt 653.708 tỷ đồng, bằng 70,3% dự toán, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Số thu không kể tiền sử dụng đất ước đạt 579.127 tỷ đồng, bằng 66,8% dự toán, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.

So với dự toán pháp lệnh được giao, có 9/17 khoản thu, sắc thuế ước thu đạt  từ trên 80% như: Thu phí, lệ phí ước đạt 87,5%; xổ số ước đạt 90,7%; tiền sử dụng đất ước đạt 117,1%; tiền cho thuê mặt đất, mặt nước ước đạt 133,3%... So với cùng kỳ năm 2016, có 11/17 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng như: Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 3,3%, khu vực công thương nghiệp và ngoài quốc doanh tăng 13,5%, thuế thu nhập cá nhân tăng 21,1%, tiền sử dụng đất tăng 28,1%...

Đạt được kết quả trên là do thời gian qua Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan Thuế các cấp triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý thuế; tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ và Bộ Tài chính. Ban lãnh đạo Tổng cục đã tổ chức nhiều cuộc họp với các đơn vị và trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo việc triển khai nhiệm vụ công tác thuế tại các Cục Thuế địa phương. 

Phát huy những kết quả đã đạt được, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2017, trong những tháng cuối năm, Tổng cục Thuế chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tập trung triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; cập nhật thường xuyên chính sách thuế mới cho người nộp thuế; tiếp tục rà soát, nghiên cứu để trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung một số chính sách thuế nhằm góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế khi thực hiện thủ tục hành chính thuế, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Được biết, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính trình Chính phủ phê duyệt xây dựng nghị định về hóa đơn điện tử. Nhiều ứng dụng công nghệ thông tin cũng sẽ tiếp tục được triển khai trong  tháng 10/2017, qua đó góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa ngành Thuế theo đúng Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM