Hải quan TP. Hồ Chí Minh lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm ma túy

Hải quan TP. Hồ Chí Minh lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm ma túy
(Tài chính) Trong năm 2012, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ tinh thông, phương án đấu tranh có hiệu quả, cán bộ công chức Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới, lập nhiều thành tích trong công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua đường hàng không.

Xứng danh lá cờ đầu...

Xứng danh lá cờ đầu...
(Tài chính) Những năm qua, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã không ngừng thực hiện cải cách, hiện đại hóa nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp cũng như việc xuất, nhập cảnh, quá cảnh của nhà đầu tư nước ngoài…

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện bảo hiểm nông nghiệp thủy sản tại Đồng bằng Sông Cửu Long

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện bảo hiểm nông nghiệp thủy sản tại Đồng bằng Sông Cửu Long
(Tài chính) Ngày 29/1, tại TP.Hồ chí Minh, liên Bộ Tài chính - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức cuộc họp với các tỉnh thực hiện thí điểm bảo hiểm thủy sản tại Đồng bằng Sông Cửu Long để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) thủy sản.

Ngành Tài chính chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết 01 và Nghị quyết 02 của Chính phủ

Ngành Tài chính chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết 01 và Nghị quyết 02 của Chính phủ
(Tài chính) Triển khai thực hiện các Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính đang khẩn trương triển khai các văn bản hướng dẫn để các quyết sách của Chính phủ sớm phát huy tác dụng trong đời sống. Bộ Tài chính cũng chính là Bộ đầu tiên ban hành Kế hoạch hành động thực hiện hai Nghị quyết của Chính phủ bằng Quyết định số 128/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ ký ngày 17/01/2013.

Cục Thuế Hà Nội: Trách nhiệm - Kỷ cương để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

 Cục Thuế Hà Nội: Trách nhiệm - Kỷ cương để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Tôn chỉ theo phương châm hành động này, trong năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, đội ngũ cán bộ công chức ngành Thuế Thủ đô quyết tâm tạo bước chuyển biến thật sự cả về kỷ luật, kỷ cương trong Ngành, cả về trách nhiệm trong hoạt động công vụ, đưa trình độ công tác quản lý ngày càng chuyên sâu, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Bộ Tài chính: Nhiều chính sách miễn, giảm, giãn thuế, phí mới sẽ được áp dụng trong năm 2013

Bộ Tài chính: Nhiều chính sách miễn, giảm, giãn thuế, phí mới sẽ được áp dụng trong năm 2013
(Tài chính) Ngay sau khi Bộ trưởng Vương Đình Huệ ký ban hành Quyết định số 128/QĐ-BTC ngày 17/01/2013 về Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã khẩn trương triển khai các công việc trong thẩm quyền để thực hiện các nội dung do Bộ Tài chính chủ trì được nêu trong Nghị quyết của Chính phủ.

Tặng và truy tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam”

Tặng và truy tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam”
(Tài chính) Bộ Tài chính đã ban hành các Quyết định khen tặng và truy tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” cho các cá nhân đã có có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Tài chính Việt Nam cho các cá nhân nguyên là Công nhân, Chiến sỹ bảo vệ Nhà máy in tiền Khánh Thi, tỉnh Tuyên Quang.