Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế

Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế
Tăng cường tuyên truyền, đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được Cục thuế tỉnh Thái Bình đặt lên hàng đầu trong các chương trình hành động, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ mang lại thuận lợi nhất cho người nộp thuế.

Bảo đảm an toàn tài chính cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng

Bảo đảm an toàn tài chính cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng

Ngày 28/2/2017, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư số 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm chủ trì Hội nghị.

Quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả các nguồn vốn

Quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả các nguồn vốn

Theo ông Khương Văn Sóc, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nướckhu vực Vĩnh Phú, để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao trong năm 2017, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú sẽ tập trung tăng cường quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả các nguồn vốn; thực hiện đúng các quy định về công khai tài chính, chế độ chi tiêu tài chính kế toán Nhà nước, Bộ Tài chính và Tổng cục Dự trữ Nhà nước ban hành.

Tổng Bí thư Trường Chinh với công cuộc đổi mới ở Việt Nam

Tổng Bí thư Trường Chinh với công cuộc đổi mới ở Việt Nam
Để thực hiện việc tổng kết đánh giá 30 năm đổi mới nền kinh tế, gắn với kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Cố Tổng Bí thư Trường Chinh (9/2/1907 – 9/2/2017), ngày 25/2/2017, Viện Chiến lược và chính sách tài chính, Bộ Tài chính đã phối hợp với Huyện ủy – Hội đồng Nhân Dân – UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định tổ chức Hội thảo khoa học “Tổng Bí thư Trường Chinh với công cuộc đổi mới ở Việt Nam”.

Bước đầu tạo được sự đồng thuận của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

Bước đầu tạo được sự đồng thuận của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

Sau hơn một năm triển khai thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành từ tháng 1/2016, đến nay công tác thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước đã bước đầu tạo được sự đồng thuận của các đơn vị được thanh tra và giúp cho các đơn vị này có ý thức tuân thủ về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước hiệu quả, tiết kiệm. Đặc biệt, các kết quả thanh tra chuyên ngành có ý nghĩa quan trọng góp phần cùng toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Gạo dự trữ đã kịp thời đến với người dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển

Gạo dự trữ đã kịp thời đến với người dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển

Chia sẻ về Chương trình hỗ trợ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho ngư dân, diêm dân tại 4 tỉnh miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế), Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí nhấn mạnh: Chương trình đã được triển khai rất kịp thời, có ý nghĩa quan trọng góp phần cụ thể hóa chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước và là hành động thiết thực, chung tay chia sẻ khó khăn với người dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do cá chết bất thường.

Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc NHTW APEC 2017 ghi nhận nhiều kết quả tốt đẹp

Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc NHTW APEC 2017 ghi nhận nhiều kết quả tốt đẹp

Sau 2 ngày làm việc tại Nha Trang, Khánh Hòa (23-24/02/2017), Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC 2017 do Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà và Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đồng chủ trì đã kết thúc thành công. Hội nghị đánh dấu mốc quan trọng về vai trò chủ trì của Việt Nam trong Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC và trong Năm APEC 2017 của Việt Nam.