VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Ban hành hơn 8,5 triệu lệnh thanh toán trong năm 2016

Trong năm 2016, KBNN đã hoàn thành triển khai thanh toán song phương điện tử phối hợp thu với các ngân hàng thương mại trên toàn quốc với hơn 877 tài khoản cho hơn 700 đơn vị. Nguồn: Internet

Kho bạc Nhà nước:

Ban hành hơn 8,5 triệu lệnh thanh toán trong năm 2016

Thông tin trên được Kho bạc Nhà nước cho biết tại buổi Họp báo kết quả trọng tâm năm 2016 của hệ thống Kho bạc Nhà nước diễn ra ngày 14/12 tại Hà Nội.

Kho bạc Nhà nước quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách

Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 43 tỷ đồng qua công tác kiểm soát chi

Kho bạc Nhà nước hoàn thành 31 đề án chính sách năm 2016

Kho bạc Nhà nước có nhiều nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), công tác kế toán, thanh toán đã được hệ thống Kho bạc Nhà nước tổ chức vận hành tốt hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (TABMIS), hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), các loại vốn, quỹ, tài sản của Nhà nước.

Công tác tổng hợp, lập báo cáo được duy trì có nề nếp, chất lượng và kịp thời. Số liệu kế toán đã góp phần cung cấp thông tin quan trọng trong việc theo dõi, đánh giá tình hình thu, chi NSNN, làm căn cứ để các cấp có thẩm quyền ra quyết định quản lý phù hợp.

Đặc biệt, công tác thanh toán giữa KBNN với các hệ thống ngân hàng được vận hành thông suốt và chính xác với hơn 8,5 triệu lệnh thanh toán đi và đến trong năm 2016 với số tiền thanh toán lên đến hơn 2 triệu tỷ đồng.

Trong năm 2016, KBNN đã hoàn thành triển khai thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu với các ngân hàng thương mại trên toàn quốc với hơn 887 tài khoản cho hơn 700 đơn vị KBNN.

Ngoài các kênh thanh toán song phương và liên ngân hàng, KBNN đã xây dựng và triển khai thành công trên toàn quốc Chương trình Thanh toán điện tử liên kho bạc tập trung tích hợp với hệ thống TABMIS, mở thêm một kênh thanh toán chuyển tiền thuận lợi, tiết kiệm trong nội bộ hệ thống KBNN.

Về công tác tổng hợp, lập báo cáo quyết toán NSNN, KBNN cho biết, sau 1 năm thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, lập báo cáo quyết toán NSNN theo Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, công tác tổng hợp, lập báo cáo quyết toán NSNN tại KBNN đã đi vào nề nếp, đảm bảo tính liên tục, không bị gián đoạn.

Báo cáo quyết toán NSNN năm 2014 đã hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng và được Quốc hội phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV.

PV.

Có thể bạn quan tâm