Bổ sung điều kiện về tình trạng tài chính với doanh nghiệp ưu tiên

(Taichinh) -

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi về Dự thảo Thông tư Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp.

Bổ sung điều kiện về tình trạng tài chính với doanh nghiệp ưu tiên. Ảnh: internetBổ sung điều kiện về tình trạng tài chính với doanh nghiệp ưu tiên. Ảnh: internet
 Theo đó, Dự thảo Thông tư bổ sung điều kiện về tình trạng tài chính đối với doanh nghiệp ưu tiên là có lợi nhuận sau thuế bình quân dương trong thời gian 02 (hai) năm liên tục tính đến thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên.
Theo Dự thảo, trường hợp hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành thì cơ quan hải quan chấp nhận khai báo của doanh nghiệp về việc hàng hóa đã đáp ứng quy định chuyên ngành. Doanh nghiệp có trách nhiệm lưu trữ đầy đủ kết quả kiểm tra chuyên ngành của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, định kỳ hàng tháng nộp lại cho cơ quan hải quan.
Về hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên, Dự thảo sửa đổi: Doanh nghiệp có yêu cầu được áp dụng chế độ ưu tiên, tự đối chiếu với các điều kiện quy định tại Thông tư này, có hồ sơ gửi Tổng cục Hải quan (qua Cục Kiểm tra sau thông quan) đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên.
Hồ sơ bao gồm: Văn bản đề nghị theo mẫu 02a/DNUT ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 02 (hai) năm tài chính liên tục, gần nhất: 01 bản chụp; Báo cáo kiểm toán trong 02 (hai) năm tài chính liên tục, gần nhất: 01 bản chụp; Bản kết luận thanh tra trong 02 (hai) năm gần nhất (nếu có): 01 bản chụp; Bản mô tả hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp trong đó mô tả đầy đủ quy trình quản lý, giám sát, kiểm soát vận hành thực tế toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, kiểm soát an ninh an toàn dây chuyền cung ứng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp: 01 bản chính; Các giấy chứng nhận khen thưởng, chứng chỉ chất lượng (nếu có): 01 bản chụp.
Về kiểm tra điều kiện công nhận doanh nghiệp ưu tiên, Dự thảo sửa đổi: Cục Kiểm tra sau thông quan kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ hồ sơ doanh nghiệp đề nghị ưu tiên và tổ chức thực hiện kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp, lập Báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế; Tổng cục Hải quan có văn bản trả lời doanh nghiệp, nêu rõ lý do trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện.
Dự thảo Thông tư Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 hiện đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến góp ý tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục