VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Bộ Tài chính điều hành ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm

Thứ trưởng thường trực Nguyễn Công Nghiệp trình bày báo cáo tại Hội nghị. Nguồn: mof.gov.vn

Hội nghị trực tuyến 6 tháng đầu năm 2014 ngành Tài chính:

Bộ Tài chính điều hành ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm

(Tài chính) Sáng ngày 4/7/2014, Bộ Tài chính tổ chức “Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2014, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của ngành Tài chính". Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung Ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung Ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính; đại diện các Bộ Ban ngành; đại diện Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố tại các điểm cầu…

Triển khai nhiều giải pháp đồng bộ

Tại Hội nghị, Thứ trưởng thường trực Nguyễn Công Nghiệp cho biết, trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành Tài chính đã nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, thể hiện trên một số mặt công tác chính như sau:

Trong công tác thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm 2014,  về thu NSNN, đạt 413,56 nghìn tỷ đồng, đạt 52,8% dự toán, tăng 15,8% mức thực hiện cùng kỳ năm 2013. Đạt được kết quả thu khá chủ yếu nhờ các yếu tố như:  Chuyển biến tích cực của nền kinh tế, hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp phục hồi và phát triển, nhất là các doanh nghiệp trong điểm trong các lĩnh vực ngân hàng, viễn thông, ô tô, dầu khí,... làm tăng nguồn thu ngân sách; Về chi NSNN thực hiện 6 tháng đầu năm ước đạt 492,37 nghìn tỷ đồng, bằng 48,9% dự toán, tăng  8,8% so với cùng kỳ; Về cân đối ngân sách, bội chi NSNN 6 tháng đầu năm ước 78,81 nghìn tỷ đồng, bằng 35,2% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm. Số bội chi được bù đắp bằng vay trong nước và vay ngoài nước theo kế hoạch.

Thứ trưởng cũng cho biết, đến hết 30/6/2014 đã triển khai huy động được 196,5 nghìn tỷ đồng (vay trong nước 179,5 nghìn tỷ; vay ngoài nước 17 nghìn tỷ), bằng 60,6% yêu cầu nhiệm vụ huy động cả năm bù đắp bội chi NSNN và cho đầu tư phát triển; Trong đó riêng phát hành trái phiếu Chính phủ, nhờ thị trường thuận lợi, đồng thời đã quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm, kết quả huy động khả quan (144,5 nghìn tỷ, bằng 62,3% kế hoạch năm giao Kho bạc Nhà nước, bằng 79,8% mức phát hành năm 2013); lãi suất trái phiếu Chính phủ tương đối ổn định; khối lượng trái phiếu Chính phủ kỳ hạn dài (5 năm, 10 năm và 15 năm) tăng lên, tạo điều kiện từng bước thực hiện cơ cấu lại nợ công, giảm áp lực chi trả nợ trong ngắn hạn.

Trên cơ sở các kết quả đạt được về thu, chi NSNN, Thứ trưởng nhận định, công tác điều hành NSNN được triển khai thực hiện trên cơ sở quán triệt quan điểm chặt chẽ, tiết kiệm. Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch và dự toán NSNN năm 2014, Bộ Tài chính đã sớm hoàn thành việc thông báo nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2014 cho các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương theo quy định. Trên cơ sở đó, các Bộ, cơ quan Trung ương đã cơ bản hoàn thành việc phân bổ, giao dự toán NSNN năm 2014 đến các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách; các địa phương cũng đã hoàn thành việc quyết định dự toán NSNN năm 2014.

Bộ Tài chính cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ về đánh giá tình hình thực hiện vay, trả nợ của Chính phủ năm 2013 và kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ năm 2014, hạn mức vay thương mại nước ngoài của Chính phủ và Chính phủ bảo lãnh năm 2014... Chủ động triển khai công tác huy động vốn phù hợp với tình hình thị trường và đáp ứng yêu cầu điều hành. Cùng với xu hướng điều chỉnh giảm lãi suất tín dụng của hệ thống ngân hàng, lãi suất trái phiếu Chính phủ cũng được điều chỉnh giảm dần, chi phí huy động vốn giảm, song kết quả huy động vốn đạt được là khả quan.

Bộ Tài chính đã thực hiện công tác quản lý thu NSNN chặt chẽ, tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai nộp thuế, hoàn thuế; tăng cường kiểm tra, rà soát đối tượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, phát hiện kịp thời những trường hợp không đăng ký thuế để đưa vào diện quản lý; tổ chức thu đầy đủ, kịp thời vào NSNN đối với các khoản thuế và thu ngân sách năm 2013 được gia hạn sang năm 2014; tăng cường tổ chức thu hồi nợ đọng thuế, thanh tra kiểm tra thuế.

Trong 6 tháng đầu năm cơ quan Thuế, Hải quan đã triển khai quyết liệt công tác quản lý thu, thường xuyên tổ chức theo dõi, bám sát tình hình, nắm chắc đối tượng, địa bàn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, thanh tra, kiểm tra sau thông quan, tập trung vào các doanh nghiệp, ngành hàng có rủi ro cao về thuế; rà soát số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế giá trị gia tăng, tăng cường đôn đốc thu và cưỡng chế nợ thuế, hạn chế phát sinh nợ mới; phấn đấu thu vượt dự toán cả năm được giao.

Công tác quản lý chi NSNN được tăng cường, bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả. Nhờ tích cực, chủ động trong điều hành chi NSNN năm 2014 đã  bảo đảm vừa phù hợp với khả năng thu NSNN trong điều kiện khó khăn, vừa đáp ứng các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ của đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, hoạt động của bộ máy nhà nước và xử lý kịp thời các nhu cầu bảo đảm an sinh xã hội. Các khoản chi NSNN được quản lý chặt chẽ trong phạm vi dự toán đã được phê duyệt, theo đúng chế độ quy định, bảo đảm triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, tập trung vốn cho trả nợ khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành và thực hiện các công trình có khả năng hoàn thành trong năm 2014 để bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Công tác kiểm soát chi NSNN tiếp tục được chú trọng, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Bảo đảm cân đối NSNN năm 2014

Thứ trưởng nêu rõ, để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và NSNN năm 2014 đã được Quốc hội quyết định, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm cân đối NSNN năm 2014 theo kế hoạch đề ra; đồng thời có biện pháp chủ động đối phó với các tình huống có thể xảy ra, trong 6 tháng cuối năm, Bộ Tài chính sẽ tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp tài chính - NSNN trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tập trung thực hiện xây dựng các đề án, cơ chế chính sách trọng tâm năm 2014; đồng thời chủ động rà soát, tham mưu chương trình xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với thực tế của nền kinh tế;

Thứ hai, tích cực thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh;

Thứ ba, tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2014:

Thứ tư, thực hiện việc tăng cường  kiểm soát thị trường, quản lý giá cả;

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng;

Thứ sáu, tiếp tục cải cách hành chính, tăng cường hiện đại hóa và nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước của ngành Tài chính;

Thứ bảy, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tài chính, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM