VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bộ Tài chính được giao chuẩn bị các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp thứ 2

Thủ tướng phân công Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Nguồn: quochoi.vn

Bộ Tài chính được giao chuẩn bị các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp thứ 2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phân công các thành viên chính phủ chuẩn bị một số báo cáo, tờ trình, dự án luật phục vụ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Bộ Tài chính: Chủ động, sáng tạo vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

Bộ Tài chính đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc về thuế, hải quan

Bộ Tài chính lên tiếng về việc áp dụng thuế nhà thầu đối với Formosa

Bộ Tài chính lên tiếng về chính sách áp dụng thuế nhà thầu đối với Formosa

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017 (trong đó có đề cập các giải pháp thực hiện 05 năm theo Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Bên cạnh đó, chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về kế hoạch tài chính 05 năm 2016 - 2020; Báo cáo của Chính phủ về mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016 - 2020 (trong đó có đánh giá toàn diện các mặt công tác huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2011 - 2015).

Thủ tướng Chính phủ cũng phân công Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp; Dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); Báo cáo của Chính phủ về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc năm 2015.

Dự kiến, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, khai mạc vào ngày 20/10/2016, bế mạc vào ngày 22/11/2016.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM