người có công với cách mạng."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Bộ Tài chính lý giải về chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng

Hiện nay, Bộ Tài chính đã có những quy định rõ ràng về miễn, giảm tiền sử dụng đất cho đối tượng người có công với cách mạng.

Bộ Tài chính lý giải về chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng

Bộ Tài chính vừa lý giải, làm rõ những băn khoăn của cử tri tỉnh Nghệ An về chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng.

Đối tượng nào được hỗ trợ toàn bộ tiền sử dụng đất?

Hướng dẫn miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng

Đã nhận sổ đỏ có được miễn giảm tiền sử dụng đất?

Xem xét ưu đãi thuế đối với hoạt động đầu tư, cải tạo chung cư cũ

Phản ánh đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, cử tri Nghệ An cho rằng, khoản 1 Điều 11, khoản 2 Điều 12 Mục 2 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công; Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyến mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công.
Tuy nhiên, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng lại chưa quy định đầy đủ quyền lợi của 12 loại đối tượng theo pháp lệnh người có công mà mới thể hiện được 4 loại đối tượng là thân nhân liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được “Miễn hoặc giảm thuế theo quy định của Pháp luật được hỗ trợ về nhà ở...”.
Bên cạnh đó, liên quan đến chế độ ưu đãi về nhà ở, tại Điều 55 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP lại chỉ quy định “Miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công và thân nhân liệt sỹ nếu được mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước hoặc được Nhà nước giao đất để làm nhà ở" và cũng chưa quy định cụ thể mức miễn, giảm đối với từng loại đối tượng.
Cử tri tỉnh Nghệ An cho rằng, quy định như vậy là mâu thuẫn và chưa đầy đủ quyền lợi của người có công với cách mạng và miễn giảm tiền sử dụng đất được quy định tại Nghị định số 45/2015/NĐ-CP của Chính phủ, bao gồm các quyền sau: Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng. Do vậy, cử tri tỉnh Nghệ An đề nghị Chính phủ chỉ đạo bộ, ngành liên quan hướng dẫn cụ thế nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người có công với cách mạng.
Trả lời về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, theo chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ký ban hành Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất và ban hành theo thẩm quyền Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn, trong đó có quy định rõ việc miễn, giảm tiền sử dụng đất cho đối tượng người có công với cách mạng.
Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp: Được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Miễn tiền sứ dụng đất trong hạn mức giao đất ở trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất cho người có công với cách mạng được thực hiện theo quy định của pháp luật về người có công.
Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công.
Như vậy, chính sách về thu tiền sử dụng đất (do Bộ Tài chính chủ trì thực hiện) đã quy định cụ thể việc miễn, giảm tiền sử dụng đất cho đối tượng là người có công với cách mạng, còn đối tượng người có công với cách mạng thì lại do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì thực hiện.
Bộ Tài chính cũng cho biết, Bộ đồng tình với kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An về việc chính sách người có công với cách mạng cần phải thể hiện đầy đủ và thống nhất với chính sách về thu tiền sử dụng đất.

PV. (Tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm