Bộ Tài chính triển khai eDocTC hỗ trợ cải cách thủ tục hành chính

(Taichinh) -

Cục Tin học và Thống kê tài chính cho biết chương trình quản lý văn bản và điều hành thống nhất trong toàn ngành Tài chính (eDocTC) sẽ được triển khai thử nghiệm cho Bộ Tài chính và các đơn vị hệ thống thuộc Bộ từ ngày 01/12/2015 và dự kiến sẽ áp dụng từ 01/01/2016.

Ảnh minh họa. Nguồn: internetẢnh minh họa. Nguồn: internet

Có thể khẳng định việc triển khai eDocTC là bước đi của ngành Tài chính trong việc thực hiện các yêu cầu, mục tiêu về ứng dụng văn bản điện tử trong các cơ quan Nhà nước theo tinh thần của Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 và gần đây nhất là Quyết định số 1819/2015/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016-2010.

Theo đó, trong Chỉ thị số 15/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan Nhà nước từ cấp đơn vị trực thuộc tại các Bộ, từ cấp sở, ban, ngành, quận, huyện tại các địa phương trở lên đã được trang bị hệ thống quản lý văn bản và điều hành phải sử dụng hệ thống này để trao đổi các thông tin như: Thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo; lịch công tác cơ quan; các chương trình, kế hoạch của cơ quan; công văn…

Còn theo Quyết định số 1819/2015/QĐ-TTg, mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan Nhà nước được đưa ra là 100% văn bản không mật trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản trình song song cùng văn bản giấy); 80% văn bản trao đổi giữa các cơ quan Nhà nước dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản gửi song song cùng văn bản giấy).

Bên cạnh đó, việc triển khai eDocTC còn là nhu cầu của chính ngành Tài chính. Trong những năm qua, ngành Tài chính mà đặc biệt là thuế và hải quan đang triển khai mạnh mẽ các mục tiêu cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các nghiệp vụ, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh.

Do đó, việc triển khai eDocTC sẽ mang ý nghĩa trợ giúp cho công tác cải cách hành chính, góp phần thực hiện các mục tiêu về thủ tục hải quan điện tử, thuế điện tử. Đồng thời tạo ra sự phát triển ứng dụng CNTT đồng đều, đảm bảo ngành Tài chính thực hiện tốt nhiệm vụ.

Theo Cục Tin học và Thống kê tài chính, eDocTC được triển khai theo mô hình bán tập trung bao gồm hệ thống đặt tại cơ quan Bộ, các tổng cục và cấp cục. Vì vậy, đối với eDocTC sẽ không gặp khó khăn trong chuyện quá tải. Tuy nhiên, với khối lượng người sử dụng lớn như vậy cũng là một áp lực trong việc tổ chức triển khai, lên kế hoạch ứng dụng. Công tác phối hợp cũng là một vấn đề bởi có nhiều đầu mối hơn.

Bên cạnh đó, trình độ tin học của cán bộ nhân viên trong ngành khác nhau ở những địa phương khác nhau. Vì vậy, khi triển khai eDocTC cần chuẩn hoá quy trình, nhằm đảm bảo tính thống nhất, tính chuyên môn tốt hơn. Cần căn cứ vào từng quy mô đơn vị và điều kiện cơ sở vật chất cũng như kiến thức CNTT từng đơn vị, địa phương để xem có thể triển khai đến đâu và đưa ra lộ trình phù hợp.

Cục Tin học và Thống kê tài chính đang trình Bộ thành lập ban triển khai eDocTC để có các đầu mối thực hiện xuyên suốt chương trình này.

Theo mof.gov.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục