VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Bộ Tài chính trình Dự thảo Quyết định Đề án tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016-2020

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính trình Dự thảo Quyết định Đề án tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016-2020

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa yêu cầu trước ngày 29/4/2017, Bộ Tài chính trình dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020 để Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Đẩy mạnh tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Tiết kiệm, chống lãng phí đối với vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp

Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước hướng tới đa sở hữu doanh nghiệp

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về phê duyệt Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020.
Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính tiếp tục bám sát Đề án cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước dự kiến trình Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016-2020.
Phó Thủ tướng yêu cầu trước ngày 29/4/2017, Bộ Tài chính trình dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016-2020 để Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
Phó Thủ tướng cũng lưu ý hoàn thiện Đề án cần bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ về thành lập cơ quan chuyên trách thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu vốn tại DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước.
Đồng thời, hoàn chỉnh lại dự thảo Quyết định về nội dung liên quan đến đất đai của doanh nghiệp khi cổ phần hóa để phù hợp với Luật Đất đai.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM