Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương

PV.

(Taichinh) - (Tài chính) Bộ Chính trị vừa ban hành các quyết định quan trọng về việc thành lập Ban Nội chính Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy của hai Ban và chức danh lãnh đạo của hai Ban này.

Cùng chuyên mục